Integrering gjennom kunnskap

Kunnskap er grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd. Utdanning, forsking og innovasjon, og samspillet mellom ...

HVOR SKAL VI FLYTTE NÅ?

For mindre enn to år siden flyttet Aktivitetssenteret fra Bergheim til Busterudgt. 3, St.Joseph. Der ...