Kjære søstre, kamerater!

8. mars er en dag for feiring av alt vi har fått til, men først og fremst en dag for å se framoverpå kampene som gjenstår. For kraften i en felles stemme – i å organisere seg mot urettferdighet – kan forandre verden!I år går jeg i tog for å vise solidaritet med verdens kvinner.

Den internasjonale kvinnedagen handler om å vise solidaritet på tvers av landegrenser. Over hele verden kjemper mennesker for frihet, rettferdighet og demokrati. Står vi sammen er vi sterkere. I en verden der folk stadig opplever systematisk undertrykkelse og brudd på menneskerettighetene er internasjonal solidaritet avgjørende.

Jenter og kvinner opplever utstrakt diskriminering og vold i alle deler av verden. Diskriminering og undertrykkelse av kvinner er brudd på menneskerettighetene, barns rettigheter og flyktningers rettigheter.

Humanitært hjelpearbeid er et avgjørende virkemiddel mot fattigdom og undertrykkelse. Norge har råd, rom og plikt til å ta imot mennesker på flukt.

UKRAINA: Det er rystende å se hva som skjer Ukraina nå. Kvinner og barn strømmer over grensen – menn og fedre er igjen i Putins helvete. Det er angrep som vil drepe sivile, sende mødre og barn på flukt fra sine hjem, ta fremtiden fra ungdommen, og legge hele byer i grus. Vi fordømmer på det sterkeste Russlands angrep mot Ukraina og diktatur mot demokrati. Det er et grovt og uakseptabelt brudd på folkeretten. Vi må stå sammen, og stå opp for fred! Og vi må innvilge ukrainere kollektiv beskyttelse. Krig er forakt for liv!

Vi må støtte alle som ønsker samme frihet og velstand som vi har. Og vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Vi kan ikke godta at voksne og barn med annet etnisk opphav enn ukrainsk, blir nektet å krysse grensen til Polen for å søke om beskyttelse.Alle som flykter fra krig og har behov for beskyttelse må bli ivaretatt.

Alle som lever under frykt, i undertrykkelse, i krig og på flukt må beskyttes og kjempes for. Derfor støtter vi også kampen for frigjøring som pågår i Palestina, Kurdistan, Afghanistan, for å nevne noen.

PALESTINA: Vi må støtte palestinernes kamp for frihet. Helt siden 1948 har palestinerne opplevd etnisk rensning og forfølgelse, og over fem millioner palestinere er flyktninger. Igjen sitter barn og kvinner, uten ressurser og med lite håp for fremtiden. Våre tanker går til de palestinske kvinnene. Vi må stå sammen for et fritt Palestina, og mot Israels ulovlige okkupasjon og undertrykkelse av det palestinske folket.

KURDISTAN: og vi må støtte kurdernes kamp for frigjøring og stå med det kurdiske folket i arbeidet for fred, frihet og demokrati. I de kurdiske områdene har kampen for kvinnefrigjøring stått enormt sterkt. Kurdernes frihet trues på mange fronter: fra IS og Syria og fra Erdogan. Vi må kreve at norske myndigheter fordømmer ethvert angrep på kurderne.

AFGHANISTAN: Vi har et ansvar for å støtte landet humanitært og for å ta imot flyktninger og asylsøkere fra Afghanistan. Afghanistan er et av de verste landene i verden å vokse opp i: kvinner blir undertrykt og terrororganisasjonene rekrutterer som aldri før.

Kvinner i Afghanistan har kjempet hardt og lenge for grunnleggende rettigheter; rett til utdanning, rett til jobb, rett til å delta i samfunnsdebatten, og rett til å bevege seg fritt. Under Taliban-regimet i dag, er alt dette ulovlig og straffbart. Afghanske kvinner har likevel visst at de ikke vil la seg undertrykke igjen gjennom protester og marsjer.

På denne dagen skal vi ta innover oss at kvinnekampen er internasjonal og at solidariteten må være grenseløs. Din kamp er min kamp, og selv om samfunnene vi lever i er veldig forskjellig, har vi samme mål- full kvinnefrigjøring og likestilling! Ingen er fri før alle er fri!

Kampen fortsetter, Gratulerer med dagen!

 

Kommentarer

kommentarer