Integrering gjennom kunnskap

Kunnskap er grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd. Utdanning, forsking og innovasjon, og samspillet mellom ...

HVOR SKAL VI FLYTTE NÅ?

For mindre enn to år siden flyttet Aktivitetssenteret fra Bergheim til Busterudgt. 3, St.Joseph. Der ...

Halden rasismefri sone

Etter terrorangrepet i moskeen Al-Noor Islamic Center i Bærum og etter å ha lest intervjuet ...

Klimakrise i Halden?

I aller høyeste grad, men det krever også handling!Klimaet endrer seg dramatisk. Å begrense ...