De kommunale kinoene er ikke overlatt til seg selv!

Anette Trettebergstuen skriver i et leserbrev at de kommunale kinoene er overlatt helt til seg selv, mens de private får hjelp i millionklassen. Det er feil, og det vet Trettebergstuen. Ingen kommunale kinoer er overlatt til seg selv. De er kommunenes ansvar og skal få hjelp av dem.

Kinoene er hardt rammet av koronakrisen. Det er det ingen tvil om, derfor var regjeringen raskt på banen med å kompensere for tapte inntekter og merutgifter i forbindelse med dette.

Kompensasjonsordningen er rettet inn mot arrangører som ikke har stor andel offentlig finansiering, og som derfor er mest sårbare i krisen. Formålet med ordningen har ikke vært å kompensere offentlige aktører.

Regjeringen har vært tydelig på at kommunene skal få kompensert for sine utgifter i forbindelse med Covid-19. Senest nå i november ble det varslet at det kommer 7,3 milliarder kroner mer til kommunesektoren. Disse midlene skal dekke merutgifter og mindreinntekter knyttet til koronapandemien ut i første halvår i 2021.

Kommuner som har kinoer eller kulturhus som er organisert som underliggende enheter eller foretak må fortsette å melde inn tap knyttet til disse aktiviteten, slik de gjør på andre tilbud og tjenester. Når kommunene får utbetalt tilskudd er det viktig at lokalpolitikerne sørger for at kinoene og kulturhusene får tilbakebetalt det som er rapportert inn som tap.

Regjeringen følger utviklingen nøye og vurderer fortløpende behov for endringer og justeringer. Vi vil gjøre det vi kan for at flest mulig kan klare seg gjennom pandemien – og at vi har en sektor som kan gi oss et bredt og mangfoldig kulturtilbud på den andre siden av krisen.

Det er kommunene selv som kan sørge for at kinotilbudet til deres innbyggere fremdeles finnes etter koronakrisen. Regjeringen har lagt til rette for at kommunen skal kunne fordele midler til de offentlige kinoene som har behov for økonomisk hjelp. Regjeringens førjulsgave til kommunene er enda en økonomisk tiltakspakke for å hjelpe til i en hardt presset situasjon.

Kommentarer

kommentarer