Varme hjerter og kalde hoder i en tøff tid

Koronaviruset har satt oss i en alvorlig situasjon. Det viktigste nå er å beskytte liv og helse. Det gjør vi, særlig for å beskytte de mest sårbare blant oss. Samtidig jobber vi hardt for at små og store bedrifter skal klare utfordringene slik at de ansatte har en jobb å komme tilbake til når krisen er over.

 Økonomisk trygghet for familiene 

Familiene er bærebjelken i samfunnet vårt. I denne vanskelige tiden må vi vise ekstra omsorg for hverandre. Ingen skal være redde for å stå uten inntekt i denne situasjonen. Derfor får alle permitterte full lønn inntil 6G, i minst 20 dager. Inntektsgrensen for rett til dagpenger reduseres og lærlinger sikres fortsatt inntekt.

I tillegg dobles ordningen med omsorgspenger. Slik kan foreldre være hjemme med barna i opptil 20 dager hver. Frilansere og selvstendige næringsdrivende får større trygghet gjennom kompensasjon for tapt inntekt som følge av virusutbruddet. Ingen vet hva som venter oss på den andre siden, men hjelpen skal komme frem til dem som trenger den.

Arbeidsplasser skal reddes
Regjering og storting gjør sitt ytterste for å sikre norsk økonomi slik at både mennesker og næringsliv klarer seg gjennom krisen. Vi vil takke alle de som tar kontakt med oss for å gi innspill og tilbakemeldinger. Vi er helt avhengig av å få raske meldinger om hvilke tiltak som treffer og hva som eventuelt ikke virker etter hensikten. Den siste uken har vi hatt dialog med flere titalls bedrifter her i Østfold, og bedriftenes beskjed til oss er klar; for å redde arbeidsplasser trengs penger. For små og mellomstore bedrifter kommer det nå raskt en solid kontantstøtte som skal dekke det meste av de løpende faste utgiftene.

Vi har også kommet med en pakke for større norske selskaper. Utsettelse og lettelse i arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og forskuddsskatt er og med å gjøre det lettere for bedriftene, slik at så mange som overhodet mulig har en jobb å komme tilbake til. Gjennom generasjoner har vi bygd opp økonomiske muskler til å stå i en krise som dette. Nå er det viktigste å holde hjulene i gang.

Uansett må vi nå i en periode endre måten vi lever våre liv på, slik at de av oss som tåler viruset dårlig ikke blir alvorlig syke. Vårt bidrag må være å holde hjertet varmt og hodet kaldt. Det kommer en tid der vi skal gjennomgå denne krisen, hvordan vi håndterte den og hva vi kunne gjort annerledes. Vi vil aldri få vite nøyaktig om flere av de negative konsekvensene kunne vært unngått. Det vi vet, er at livet er verdifullt for alle. Det er en verdi vi ikke er villige til å kompromisse med.

I en vanskelig tid for oss alle benytter vi anledningen til å ønske en fin påskehøytid med de nærmeste.

 

Kommentarer

kommentarer