En liten oppfordring til våre folkevalgte

Torsdag 13 februar fulgte jeg livesendingen av kommunestyret i Halden, noe jeg ofte gjør når jeg har tid og mulighet til det. Under møtet var blant annet folkehelse samt lokalisering av et nytt dagsenter et av de store temaene, og begge temaer er viktige å sette på dagsorden. Men jeg ønsker å komme med en liten oppfordring til våre folkevalgte: Finn andre ord for blant annet funksjonshemmede, uføre og mennesker som er avhengige av andre typer av stønader til sitt livsopphold enn benevningen svake.

Det som er svakt er storsamfunnet som ikke evner å legge tilrette for at medmennesker med utfordringer vi andre ikke er forunnet skal kunne inkluderes. Storsamfunnet, med politikerne i spissen, plikter å legge tilrette for at alle medmennesker skal ha de samme mulighetene og rettighetene uten at det legges vekt på økonomisk, akademisk eller mangel på akademisk bakgrunn. Storsamfunnet bør istedet utnytte ressursene som finnes i alle medmennesker.

Halden topper statistikken i antall medmennesker på trygd, og løsningen hos Høyre er å legge tilrette for å få flere innflyttere med en god akademisk bakgrunn og høy inntekt så disse kan hjelpe medmenneskene som har trygd som hovedinntekt. To ganger var representanten fra Høyre, Ragnhild Løchen, på talerstolen og sa dette. I all rettferdighet skal nevnes at Løchen absolutt ikke mente at uføre var noen dårlige medmennesker. Bare litt ressurssvake, kanskje .

Personer med funksjonsnedsettelse er absolutt gode ressurser og trenger absolutt ikke hjelp av høytlønnede akademikere for å føle seg verdsatte og inkluderte. Det er medmennesker som oftest betaler skatt og som gjerne bidrar med det de kan, stort eller lite. Jeg ønsker meg et Halden som ser alle som oss og ikke som vi og dem. Altså som medmennesker.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer