Åtte om åttende mars: Linn Elisabeth Rokke Andersen

Pippi, seksuell trakassering og lønnsløft er stikkord når 3. kandidat til Stortingsvalget 2021 for Rødt Østfold Linn Elisabeth Rokke Andersen svarer på fem spørsmål om Kvinnedagen.

Er kvinnedagen fortsatt viktig i 2021?

– Helt klart! Det er mange kamper vi fortsatt må kjempe både i Norge og verden, jeg nevner i fleng; likelønn, 6-timersdag, hele faste stillinger, pensjon fra første krone, retten til å bestemme over egen kropp, vold i nære relasjoner, kvinner som våpen i krig. Kvinnedagen er en dag for å vise solidaritet og gjøre andre oppmerksomme på hvorfor feminisme og kampen mot patriarkatet fortsatt er viktig. Dagen vi kan gi hverandre ekstra styrke og løfte andre! Og det er dagen vi skal huske på de som har gått før oss og kjempet for rettigheter vi idag tar som en selvfølge.

Er norske menn og kvinner/gutter og jenter likestilte i Norge i dag? 

– Nei! Seksuell trakassering rammer nesten bare jenter og kvinner, Kvinner tjener mindre enn menn i samme jobb, Kvinners helse blir nedprioritert og det er færre kvinner i lederposisjoner og i politikken for å nevne noe.

– Veldig ofte anklages feminister for å hate menn – sånn er det selvsagt ikke. Det mange av oss vil til livs er patriarkatet. Patriarkatet er en usynlig struktur der menn har større makt enn kvinner. Menn kan også påvirkes negativt av patriarkatet og både kvinner og menn er ansvarlig for å opprettholde denne strukturen. Men hvis vi vil ha en reel endring der menn ikke har mest makt må både kvinner og menn sammen jobbe med å endre dette. Strukturene sees gjennom enkelte individer, men det er altså ikke alle menn, men den patriarkalske strukturen som vi vil til livs.

Er det noen du vil trekke frem som en god rollemodell for likestilling?

– Det er mange! I politikken vil jeg nevne Alexandra Ocasio Cortez- beintøff, tydelig, uredd. Pippi må med. Og jeg vil nevne Erling Rennemo-Melsom, min partikamerat i Rødt. Han er veldig opptatt av at damer skal opp og frem, han heier høylytt og han er alltid oppmerksom på kjønnsbalanse det det er viktig. Og alle andre som heier, løfter og fremsnakker bra jenter og damer.

Hvis det var 8. marstog i morra og du skulle laget din egen parole, hva skulle det stått på den? 

– Jeg vil alltid gå under «internasjonal solidaritet», men i år har jeg valgt «Kvinnedominerte yrker er samfunnets bærebjelker – lønnsløft nå!” Kvinnedominerte yrker har i større grad vært preget av lavere lønninger.Det er en stor samfunnsutfordring at yrker som hovedsakelig utføres av kvinner, verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn. I begynnelsen av covid-19 gikk vi ut på balkonger og applauderte de som jobber i helsesektoren, de som jobber i dagligvare og renholdere. Nå må vi vise at det ligger krav bak applausen og gi de et lønnsløft!

Definerer du deg som feminist? Hva legger du i begrepet feminist?

– Absolutt! For meg betyr det at jeg tror på sosiale, økonomisk og politisk likhet for alle. Alle skal ha de samme rettighetene og mulighetene.

 

Har du fått med deg at Linn og Rødt Halden har stabla på beina et digitalt 8. mars- arrangement i morgen?

Det blir lagt ut på denne Facebooksiden i morgen formiddag.

KanDusi har stilt de samme fem spørsmålene om Kvinnedagen til åtte haldensere. Les hva de andre svarte i disse sakene: 

 

Åtte om åttende mars: Wenche Erichsen

Åtte om åttende mars: Linda Elise Haug

Åtte om åttende mars: Lene og Emilie

Åtte om åttende mars: Erling Rennemo-Melsom

Åtte om åttende mars: Marita Valentin Jacobsen

Åtte om åttende mars: Eva Stømner

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer