Åtte om åttende mars: Eva Stømner

Shabana Rehman, Astrid Lindgren, og skjønnhetstyranni er stikkord når KanDusi snakker med Eva Stømner om kvinnedagen:

Er kvinnedagen fortsatt viktig i 2021?

Kvinnedagen i 2021 er fortsatt viktig. Det er nok å kaste et blikk på statistikken for å forstå hvorfor:

17 % av alle kvinner har vært utsatt for vold fra samlivspartner

9 % av alle kvinner har vært utsatt for voldtekt minst èn gang i livet

I aldersgruppen 25-44 år bruker kvinner i gjennomsnitt 33 % mer tid på husarbeid enn menn

34.9 % av alle kvinner jobber deltid i motsetning til menn hvor andelen er 15,3%

Gjennomsnittlig bruttoinntekt er 550 300 kr for menn og 382 000 for kvinner

Kjønnsfordeling blant ledere er 36,3 % kvinner og 63;7 % menn

Er norske menn og kvinner/gutter og jenter likestilte i Norge i dag? 

Slik statistikker viser, er det IKKE likestilling mellom menn og kvinner i dag. Det har skjedd mye på likestillingsfronten i Norge de siste åra. Dette skyldes den mangeårige kampen for likestilling som kvinnebevegelsen har ført. Fortsatt er mye ugjort, og på enkelte områder ser vi også tilbakeslag.

Dette gjelder blant annet fri abort som gjennom politiske drakamper på nytt ble et tema.

Unge jenter lar seg friste til å delta i missekonkurranser. Lokalavisa her i Halden har ukritisk latt et par av dem få spalteplass til å fremme seg selv og det skjønnhetstyranniet konkurransen representerer. I mange år var skjønnhetskonkurransene borte. Nå er de åpenbart på vei tilbake. Dette er det siste vi trenger for at jenter skal kunne føle seg vel i kroppen sin.

Deltidsarbeid gir lav inntekt, dårlig pensjon og mindre forutsigbarhet og hindrer økonomisk uavhengighet. Eksempelvis er det ikke lett å få full stilling i helsesektoren i de stillingene som er kvinnedominerte.

Til tross for at mange flere kvinner enn menn tar høyere utdanning tjener i kvinner i gjennomsnitt 168 300 kr mindre enn menn

Et par lyspunkt:

Det har aldri før vært flere kvinnelige stortingsrepresentanter enn etter forrige stortingsvalg. Likevel er det langt igjen før vi kan snakke om noen likevekt i maktas korridorer.

På tross av vedvarende kjønnssegregering i både offentlig og privat sektor har antallet kvinnelige ledere gått noe opp det siste tiåret. Dette kan ha sammenheng med at kvinner dominerer i høyere utdanning.

Er det noen du vil trekke frem som en god rollemodell for likestilling? 

Jeg vil trekke fram komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman. Shabana er pakistansk og har reist seg fra en patriarkalsk kultur og blitt en tydelig stemme i offentligheten for kvinnefrigjøring. Hun har vært utsatt for sjikane og trusler, men hun lar seg ikke skremme. Humor er viktig innfallsvinkel til å forstå kulturforskjeller. Shabana trengte bare å løfte en liten mann fem centimeter opp fra gulvet for at kulturforskjellene skulle bli tydelige. Shabana gjestet Brygga kultursal på 8. mars 2018. Foran en fullsatt, lydhør forsamling, framførte hun forestillingen «Shabana på ski over Grønland» Vi ble tatt med inn i kulturkonflikter og kamp for frigjøring både personlig og strukturelt. Forestillingen gjorde sterkt inntrykk, og blant tilbakemeldingene var et også ei ung kvinne som meldte på Shabanas facebookside at hun opplevde forestillingen som  frigjørende og direkte livsendrende.

Mitt personlige møte med Shabana var også sterkt. Hun framsto som sterk, varm og sårbar. Da vi gikk fra hverandre den kvelden sa Shabana: «Noe sier meg at vi kommer til å møtes igjen!» Det hadde vært utrolig hyggelig!

Shabana leder organisasjonen «Født fri» som nå er gått konkurs, angivelig på bakgrunn av feil pengebruk. Jeg tar ikke stilling til dette.

Jeg blir også fristet til å nevne to av forrige generasjons forfattere: Astrid Lindgren og Anne Cath Vestly som skapte klassisk barnelitteratur og flotte, sterke jenteskikkelser lenge før kvinnekampen slik vi kjenner den skjøt fart: Pippi, Madicken, Lotta og Ronja og vaktmester Erle på Tiriltoppen

Hvis det var 8. marstog i morra og du skulle laget din egen parole, hva skulle det stått på den? 

På den parolen skulle det stått:

Solidaritet med verdens kvinner.

Selv om vi har forbedringspotensiale her hjemme når det gjelder likestilling, kan det ikke sammenlignes med de utfordringer mange av verdens kvinner står ovenfor: Omskjæring, ufrihet, fattigdom, barneekteskap og prostitusjon.

Definerer du deg som feminist? Hva legger du i begrepet feminist?

Klart jeg er feminist! For meg handler feminisme om likestilling og frigjøring for all verdens kvinner. Jeg har fulgt kvinnekampen siden 70-tallet og ser hvilke framskritt som har skjedd siden vi slåss mot abortnemdene, kvinneforakten og for lik lønn for likt arbeid. Mange unge i dag tar disse rettighetene som en selvfølge og vet ikke hvilke politiske kamper som ligger bak.

For alle menn er feminismen viktig for å kunne møte kvinner som likeverdige og likestilte samfunnsborgere privat, på sosiale arenaer, som samlivspartnere, i politikken, i kulturlivet, i idretten og i yrkeslivet.

Positivt er det også at 8. mars fra å være en dag for den ytterste venstresiden i norsk politikk er blitt en dag for stadig flere kvinnegrupper. Her i Halden er både Bygdekvinnene, Norske Kvinners Sanitetsforening og Den Norske Kirke representert. Grunnet koronasituasjonen blir feiringen i år noe dempet. Det vil imidlertid bli digitale markeringer, så følg med!

Kommentarer

kommentarer