Åtte om åttende mars: Erling Rennemo-Melsom

Gerd Liv Valla, 6-timers dag med full lønn og Kim Friele er stikkord når Rødt-politiker Erling Rennemo-Melsom svarer på våre fem spørsmål om 8. mars. 

Er kvinnedagen fremdeles viktig i 2021? 

– Kvinnedagen er både viktig og nødvendig i 2021. Etter flere tiår med likestillingskamp er det fortsatt mye som gjenstår for å utjevne forskjeller mellom kvinner og menn.

Er norske menn og kvinner/gutter og jenter likestilte i Norge i dag? 

– Kvinnekampen har kommet langt og det skulle bare mangle etter flere tiår med systematisk jobbing. Men det gjenstår mye fortsatt. Kvinner tjener i gjennomsnitt dårligere en menn og blir oftere tilbudt deltidsstillinger, både i privat og offentlig sektor, noe som igjen gjør kvinner til pensjonstapere. Kvinner er fortsatt underrepresentert i ledende stillinger og bedriftsstyrer. Jeg er glad for at vi i Halden har kvinnelig ordfører og varaordfører, men alle de 10 gruppeledere i kommunestyret er menn. Undersøkelser viser at det fortsatt er kvinner som har hovedbyrden av stell av barn og ansvar for husholdning forøvrig. I forhold til dette er det en del arbeid som gjenstår for å oppnå likestilling.

Er det noen du vil trekke frem som en god rollemodell for likestilling? 

– Jeg vil trekke frem Kim Friele. Hun brukte kvinnekampen også som en seksuell frigjøringskamp, som har betydd større aksept for lesbiske og homofile. Uten kvinnefrigjøring ingen homokamp. En annen jeg gjerne vil trekke frem er tidligere LO-leder Gerd Liv Valla. Hun brøt en barriere med å bli leder i en organisasjon som var mannsdominert.

Hvis det var 8. mars-tog i morra og du skulle laget din egen parole, hva skulle stått på den? 

– Dersom jeg skulle laget en parole i et 8. mars-tog ville jeg skrevet: “Seks timers arbeidsdag med full lønn”. Dette vil bidra til økt likestilling fordi det gjør en full yrkesdeltakelse for kvinner og menn mer gjennomførbart med kombinasjon familie og jobb. Mange kvinner i dag sliter med tidsklemma så 6-timersdagen kan bidra positivt til dette.

Definerer du selv som feminist? Hva legger du i begrepet feminist?

– Jeg er en feminist. For meg fremstår det som en selvfølge at kvinner og menn skal gis de samme forutsetninger og muligheter i et samfunn. Som en homofil mann vet jeg hvor viktig det er med likestilling. Å kjempe for like rettigheter uavhengig av kjønn er fortsatt viktig.  Å være feminist er å være tydelig på kvinnekamp. Både politisk og privat. Kvinnekamp er i stor grad en kamp for alle mennesker sin fremgang, også for menn.

 

Her kan du lese hva Marita Valentin Jacobsen og Eva Stømner svarte da de fikk de samme fem spørsmålene: 

Åtte om åttende mars: Marita Valentin Jacobsen

Åtte om åttende mars: Eva Stømner

Kommentarer

kommentarer