Åtte om åttende mars: Wenche Erichsen

Gro Harlem Brundtland og solidaritet med verdens kvinner er stikkord når Wenche Erichsen svarer på fem spørsmål om kvinnedagen.

Er kvinnedagen fremdeles viktig i 2021?

– Global kvinnekamp er viktig. Vi må vise solidaritet med kvinner over hele verden, fordi i mange land er kvinner redde for sine liv, for sine barn. Kvinner blir utsatt for vold og overgrep, er fratatt rettigheter og ytringsfrihet, og vi må fortsette å kjempe for disse kvinnene og for at menneskerettighetene faktisk også gjelder kvinner i hele verden.

Er norske menn og kvinner/gutter og jenter likestilte i Norge i dag?

 – Kjønn og lønn er fortsatt et tema. Lønn og arbeidsforhold kan variere mye og med studier og arbeid der flertallet er kvinner er nok lønnsnivået lavere enn sammenlignet med studier og arbeid der menn utgjør flertallet. Norge har på mange måter hatt en god utvikling fra 1970-tallet og fram til i dag, men en del kvinner har levd under andre forhold enn flertallet av norske kvinner. Det kan for eksempel være kvinner som har innvandrerbakgrunn. Hvilke holdninger møter vi hverandre med? Hvilke forventninger har vi? Og hva kunne vi gjort mer for denne gruppen kvinner i løpet av de 50 årene som har gått? Har fokuset vært mer på menn og mindre på kvinnenes situasjon og deres hverdagsutfordringer?

– Kvinner har i stor grad vært opptatt av familien, boligen, skolen, barnas oppvekst, psykososiale forhold og barnas fritidsinteresser…. Men likevel har kvinnene fra innvandrerfamiliene vært mindre synlige til fordel for mennene. Her er det viktig å gjøre en innsats for en gruppe kvinner som fortjener å få mer innflytelse og mer oppmerksomhet.

Er det noen du vil trekke fram som en god rollmodell for likestilling? 

– Den første jeg tenker på er Gro Harlem Brundtland, og den andre er Herman Hûbenbecker. Herman fordi han var en venn, en førskolelærer og styrer i barnehagen der mine barn gikk i barnehage på Oppsal i Oslo. Fordi han alltid var opptatt av at læringsmiljøet i barnehagen skulle fremme likestilling mellom gutter og jenter. Han var tidlig ute med å fremsnakke og ansette menn i barnehagen. Det er viktig å oppfordre menn til å søke yrker med omsorg for barn.

– Gro Harlem Brundtland har vært en kvinne som har søkt makt, tatt ansvar, vært en statsminister og god leder med sosialt sterkt engasjement. Hun ble den første kvinnelige sjefen for regjeringen i 1981. I 1986 utnevnte hun en ny regjering med hele åtte kvinnelige regjeringsmedlemmer. Den gangen var det stort og har helt klart betydd mye for alle som har kommet etter.

Hvis det var 8-mars tog i morra og du skulle laget din egen parole, hva skulle stått på den? 

Solidaritet med verdens kvinner
Bekjemp vold mot kvinner
Bekjemp sosiale forskjeller

Definerer du deg som feminist? 

– Ja. Fordi når jeg ser meg rundt i samfunnet, i hverdagen, så er den fylt av unødvendige forskjeller som bygger på og hauser opp en unaturlig ulikhet mellom gutter og jenter, alt fra hvilke barnebøker de minste barna kan bli presentert for. Fordi klærne spiller på en helt grotesk holdning til hvordan små jenter skal se ut og hvordan guttene skal være, og fordi det i mange sammenhenger fortsatt er mye kvinnediskriminerende uttalelser – og mye kommer tydelig til uttrykk i sosiale medier. Fordi mye av reklamen spiller på stereotypiske og utdaterte holdninger til hvordan kvinner skal beskrives som et objekt, fordi jenter fortsatt blir utsatt for negativ sosial kontroll, voldtekter og overgrep. Og fordi mange snakker om kvinner på en nedsettende måte, og fordi mange jenter og kvinner lar seg påvirke, har lav selvtillit og tilpasser seg en hverdag der jenter blir opplært til å innta en passiv rolle i samfunnet og aller mest fordi jeg er I MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING

 

 

Åtte om åttende mars: Linda Elise Haug

Åtte om åttende mars: Lene og Emilie

Åtte om åttende mars: Eva Stømner

Åtte om åttende mars: Erling Rennemo-Melsom

Åtte om åttende mars: Marita Valentin Jacobsen

Kommentarer

kommentarer