Midler til matordninger i grunnskolen

Helsedirektoratet inviterer landets kommuner til å søke midler til lokalt samarbeid om organisering av matordninger på skolen. Bør Halden kommune søke?

Målet for tilskuddsordningen er at kommuner kan prøve ut ulike måter å organisere matordninger i skolen på gjennom lokalt samarbeid. Det er ønskelig at ordningen stimulerer til sunne og trivelige måltider i skolen og på SFO, og det er fokus på frukt og grønnsaker.

I søknaden må kommunene beskrive om de allerede har et etablert samarbeid med aktører som NAV, introduksjonsprogram for innvandrere, frivillige organisasjoner, lokale matvareaktører eller ungt entrepenørskap. Matordninger som etablerer samarbeid med lokale aktører og instanser vil bli prioritert.

En forskningsrapport som ble lansert i 2013 konkluderte med at barn som spiste skolefrukt også spiste mindre usunn snacks enn andre barn.
I Sverige er det vedtatt i skoleloven at skolemåltidet skal være næringsrikt og gratis.

Leder i Hovedutvalg for Undervisning og Oppvekst, Roar Lund fra Høyre, syns det høres spennende ut med en forsøksordning for matservering i grunnskolen.
– Jeg er positiv til at kommunen bør søke med forbehold om at administrasjonen finner noen praktiske løsninger for hvordan det kan gjennomføres, sier Lund.

Les også: 
Spennende program på Stenhoggerfestivalen
Grill i Busterudparken?
Marked i gågata på lørdager
Det spirer og gror i Åpen Hage

Lurer du på hva som skjer i Halden de nærmeste dagene?
Svaret finner du i kulturkalenderen på kandusi.no.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer