Grill i Busterudparken?

I tirsdagens møte i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø kom Nils Sagstuen fra Arbeiderpartiet med et innspill om grill i Busterudparken. Kommunalsjef for teknisk og kultur, Ulf Ellingsen, er positiv til ideen. 

For et års tid siden fikk Busterudparken en oppgradering med nye lekeapparater og området rundt paviljongen ble steinsatt. Etter det har bruken av parken økt betraktelig.

I forespørselen snakket Sagstuen om at Busterudparken igjen har blitt et samlingspunkt for innbyggerne i byen. Han fremhevet at det er spesielt gledelig å se hvordan barnefamilier og skoleklasser bruker byen, og at grønne lunger er viktig for byutviklingen.
Sagstuen ønsket at utvalgsleder Terje Lie i Høyre og kommunen vurderer en offentlig tilgjengelig grill i parken.

Kommunalsjef for teknisk og kultur, Ulf Ellingsen, registrerer med glede at Busterudparken er mye brukt og at det har blitt et levende byrom for mange.
– Vi fikk også innspillet om grillplass fra den gruppen som tok initiativ til den nye lekeplassen, men det har ikke blitt gjort noe med. Nå kommer ideen opp igjen med forespørselen i utvalget, så kommunen vil vurdere det, forteller han.
Da lekeplassen ble oppgradert var det en prosess rundt det, der forskjellige instanser fikk si sin mening. Det må også gjøres ved opprettelse av en grillplass.
– Hvis det er et sterkt ønske fra brukerne av parken å få på plass en grillplass, vil vi prioritere å få i gang en prosess rundt det. Det må i så fall sees i lys av parkens beliggenhet og historie. Så det er ingen umulighet, men det kan ikke gjøres i løpet av et par dager.

Les også: 
Spennende program på Stenhoggerfestivalen
Etablerer klesmerke for barn
Marked i gågata på lørdager

Lurer du på hva som skjer i Halden de nærmeste dagene?
Svaret finner du i kulturkalenderen på kandusi.no.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer