– Vi ønsker å beholde Prestebakke skole

Det kan virke som om Rådmannens forslag kom like overraskende på politikerne som på foreldre ved Prestebakke skole. 

– Jeg ble veldig overrasket når jeg så forslaget om at Prestebakke skole skal legges ned. Vi gjorde et vedtak i juni 2015 som handlet om at vi ønsker en skikkelig gjennomgang av hvordan kommunen kan ha en best mulig skole på Prestebakke, sier Roar Lund i Høyre som er leder av Hovedutvalg for Undervisning og Oppvekst.
– Vi ønsker å beholde Prestebakke som en grendeskole og har vært fornøyd med at administrasjonen har sett på mulighetene for en fådelt skole. Når det er sagt legger jeg ikke skjul på at det blir en utfordring å finne andre løsninger enn det som ligger i Rådmannens økonomiforslag på grunn av kommunens økonomiske situasjon.

Arbeiderpartiet er klar for å bevare Prestebakke skole videre.
– Prestebakke skole skal bestå, det er vårt budskap. Vi har slåss for å bevare Prestebakke før og det er vi klar for å gjøre denne gangen også, sier gruppeleder Arve Sigmundstad.

Det er neppe noen overraskelse for noen at Halden Senterparti også ønsker å bevare Prestebakke.
– Halden Senterparti har ikke forandret mening. Prestebakke skole må bestå. Vi ble veldig skuffet da vi leste Rådmannens forslag  til økonomiplan om å utrede flytting av elevene til Idd skole. Elevene, foreldre og lærere må nå få ro til å etablere en god fådelt skole på Prestebakke. Til syvende og sist er det politikerne som skal avgjøre dette, sier Anne Kari Holm.

Det ser ut til at foreldrene ved Prestebakke får god støtte fra politikerne. Halden Frp er også klar for å bevare skolen.
– For Halden FrP er dette som sagt ikke tema inneværende periode, Idd skole har aldri vært tiltenkt som alternativ for elever fra Prestebakke. På litt sikt vil det imidlertid være nødvendig å se på muligheter for å styrke driften ved Prestebakke skole, det er bevist at for små fagmiljøer ikke er heldig for en skole. FrP vil ikke avvikle Prestebakke skole, forklarer Vegar Johansen som er skolepolitisk talsmann for Halden FrP.

Rådmannens forslag kan leses her. 

Kommentarer

kommentarer