Vil utrede avvikling av Prestebakke

Fremtiden for Prestebakke skole har vært omdiskutert i flere tiår. Men gang på gang har det vist seg at politikerne ønsker å videreføre bygdeskolen og de siste årene har det også vært gjort investeringer for mange millioner. Derfor ble Rådmannens forslag til Økonomiplan for 2018-2021 en real kalddusj for de som ønsker å bevare Prestebakke skole.

Kandusi.no er kjent med at flere foreldre nå iherdig mobiliserer støtte til at Prestebakke skole skal videreføres. De er naturlig nok bekymret for konsekvensene av en nedleggelse og hva det betyr for ungene og samfunnet.

I forslaget ønsker Rådmannen å utrede en overføring av elever fra Prestebakke til Idd.
Vi gjengir teksten fra Rådmannens forslag til Økonomiplan for 2018-2021 angående Prestebakke i sin helhet:

Forskning på sammenheng mellom skolestørrelse og kvaliteten på elevens læringsutbytte er ikke entydig.
Det har gjennom undersøkelser foretatt av professor Thomas Nordahl ved Høyskolen i Hedmark blitt dokumentert at både læringsmiljø og læringsbytte blir dårligere om skolene blir for små. Nordahl viser til at danske forskere har kommet fram til tilsvarende konklusjon. Det foreligger imidlertid uenighet om hvilket elevtall som innebærer at skolene er «for små».

I dag er det altså ikke lenger et veiledende tak på hvor stor en grunnskole bør være, det er snarere et legitimt spørsmål om hvor liten en skole kan være for å kunne ivareta lovpålagt formål med opplæringen.

Som tidligere nevnt viser Perspektivmeldingen 2017 at det vil bli til dels store endringer i kommuners rammebetingelser. Det vil bli behov for strengere prioriteringer og krav til effektiv tjenesteproduksjon med høy kvalitet for å kunne møte morgendagens utfordringer.
Dette, kombinert med betraktningen over, gjør at rådmannen mener det vil være fornuftig å starte et utredningsarbeid knyttet til overføring av elver fra Prestebakke til Idd skole.

Prestebakke skole er en viktig kommunal institusjon for Prestebakke og Kornsjø området, og skolen har samdrift med bl.a. barnehage. Videre fungerer skolen som et samfunnshus og forsamlingslokale, og fyller en rekke funksjoner for lokalmiljøet. Det vil være viktig i en slik prosess å bevare en slik bruk som kan imøtekomme innbyggernes behov.

Kommentarer

kommentarer