Minnesmerket som skrumpet inn

Hele sju minnesmerker er reist over Karl XIIs dødssted siden 1723. I denne artikkelserien skal vi ta for oss alle minnesmerkene, og fortelle litt om hvert enkelt. I denne artikkelen tar vi for oss det tredje minnesmerket, som ble reist i 1814/1815.

Trekorset som ble satt opp i all hast i 1788 fordi kronprins Fredrik gjerne ville se Karl XIIs døddssted ble stående i mange år, trolig frem til 1814 eller 1815.

Da ble det erstattet av et nytt minnesmerke, en sandpyramide som var om lag 2,5 alen høy. Det nye monumentet fikk ikke samme plass som trekorset, men ble reist 15 skritt lenger syd. Hvorfor et nytt sted ble valgt, vet man ikke.

Sandsteinspyramiden som hadde samme inskripsjon som trekorset. Den besto av et løst materiale, og suvenir-jegere, særlig svensker, forsynte seg rikelig av dette. Dette medførte at monumentet skrumpet inn for hvert år og vandret bokstavelig talt i svenskenes lommer over grensen. Stedet er i dag markert som en runding nær caponnierehøyden i Karl XII’s park (like øst for stenbordet).

Alle minnesmerkene gjennom tidene er markert på dette kartet. Plasseringen for det tredje minnesmerket finner du dermed markert med tallet 3, øverst på kartet:

Les om de to første minnesmerkene her:

Det første minnesmerket – tatt vekk etter kongelig ordre

Det andre minnesmerket – et simpelt trekors

 

Publisert i samarbeid med Halden Turist.

 

Tekst: Halden Turist, og tekst fra boka “Fredriksten festnings historie – Karl XII’s død” (R. R. Eriksen). Dette er samlet i et hefte skrevet på anmodning av Halden og omegn Turisttrafikkforening og i nært samarbeid med Foreningen Halden Minder. Trykking er gjort mulig ved støtte fra Saugbrugsforeningen, Halden Sparebank og Kreditkassen, Halden. Originalvignetter Mogens Skovborg Layout: Erling Børke.

Kommentarer

kommentarer