Skal drifte gjestehavna i sommer igjen

For omtrent et år siden ble det bestemt at Halden havnevesen skulle drifte gjestehavna sommersesongen 2015. Argumentet var økonomi, det ble for dyrt å bruke Halden Turist slik som før. Nå er sommersesongen like rundt hjørnet, og Halden kommune ønsker at Halden Turist skal drifte gjestehavna. 
Foto: Veronica van Groningen

19.april er det møte i Havnestyret, og på dagsorden står ”Avtale om drift av gjestehavna”. Kandusi.no omtalte gjestehavna i mai 2015, da tok Halden havnevesen over driften.
– Det er i hovedsak på grunn av økonomi, det blir for dyrt å bruke turistkontoret. Vi ønsker å drifte gjestehavna selv og mener at da blir det bedre kontroll hele året, sa Fagleder for Havnevesenet, Torkel Varfjell, i mai i fjor. Konsekvensen ble at Halden Turist valgte å holde stengt i helgene gjennom hele sommersesongen.

I sakspapirene står det at kommunen fra 2016 igjen har et ønske om en avtale hvor Halden Turist drifter gjestehavnen og holder turistkontoret åpent i helgene som en del av dette. I skuldersesongene (vår og høst) vil gjestehavnen inngå i oppgavene til vaktpersonalet i Halden havn.

gjestehavna
Fagleder for Havnevesenet, Torkel Varfjell. 
Foto: Veronica van Groningen

I avtalen mellom Halden kommune og Halden Turist er det beskrevet hva partene forplikter seg til.
Halden Turist skal ha renhold og kontroll av sanitærdelen på Langbrygga, gjøre rutinemessig kontroll og rydding, samt utøve kontroll for innbetaling av havneavgift. Alle som bruker Langbrygga betaler havneavgift på havneautomaten.
Halden havn forplikter seg til å ha kontroll og tømme søppel, de skal sørge for drift av havneautomaten og lage kartoversikt over gjestehavna med gjesteplasser og private plasser.

I avtalen er turistkontorets åpningstider lagt inn, virkedager fra kl. 9 til 16.30 og helger fra kl. 9 til 12.
Halden Turist skal ifølge avtalen motta kr.200 000 fra kommunen for de tjenestene de forplikter seg til.

Havnestyret får denne avtalen som en orienteringssak i sitt møte 19.april.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer