– Kunne gitt oss en ny stilling

De siste årene har Halden kommune mottatt midler som skulle gå til å styrke helsesøstertjenesten i kommunen. Midlene har ikke blitt brukt til dette, og derfor får nå ikke kommunen tilgang til øremerkede tilskudd som kunne gitt en ekstra helsesøster.

Regjeringen har de siste årene bevilget hundretalls millioner til styrking av helsesøstertjenesten, men siden tilskuddet ikke har vært øremerket har kommunene i hele landet brukt pengene til mye annet. Dette gjelder også i Halden.
– I statsbudsjettet ble rammen økt med 180 millioner i 2014 og 200 millioner i 2015. Styrkingen av rammen utgjorde for Haldens del til sammen 2,2 millioner for 2014 og 2015, forteller Martin Vik i Halden kommune.
Han bekrefter at midlene ikke ble brukt til å styrke tjenesten.
– Som Robek-kommune er Halden i en vanskelig økonomisk situasjon, og vil være det en god stund fremover. Denne styrkingen av frie midler medførte at Halden kommune ikke måtte foreta nedskjæringer innenfor dette området. Konkret førte det til at tjenesten ble skånet for kutt.

12980898_10153563136185872_2001359359_o

I desember 2015 sendte statsrådene Bent Høie og Jan Tore Sanner ut et brev til landets ordførere med informasjon om midler til oppbygging av helsetjenester til barn og unge i kommunene. Der presiseres det at midlene som går til å styrke tjenesten vil være øremerket til formålet, totalt 100 millioner, vil være en belønningsordning.
– De øremerkede midlene innføres som en belønningsordning, og vil kunne tildeles kommuner som kan dokumentere at veksten i rammen begrunnet i formålet er brukt på helsestasjons- og skolehelse- tjenesten, men ønsker å styrke denne ytterligere. Med denne ordningen legges det til rette for en ytterligere styrking av tjenestene, samtidig som vi belønner kommuner som gir et løft til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Liv Steilbu, enhetsleder for helsesøstertjenesten, syns det er synd at de tildelte midlene ikke har gått til å styrke helsesøstertjenesten i Halden.
– Halden ligger langt under de nasjonale normtallene allerede, så vi hadde virkelig trengt midlene til å få flere ressurser. Disse midlene kunne gitt oss i alle fall en ny stilling, forklarer hun.

Nasjonale normtall for nyfødte er 65 nyfødte pr. helsesøster i full stilling. I Halden er det 71 nyfødte.
Når det gjelder barneskoleelever er det nasjonale normtallet 290 elever pr helsesøster i full stilling. I Halden er antallet 680 elever.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer