– Nå er det gjort og hurra for det

For en drøy ukes tid siden meldte flere naboer til Bakke brygge sin bekymring for hva som skjer ved bryggen. Sand og grus blir lastet fra lastebiler til skip ved havnen og det har blitt observert svart vann og noe som kan ligne på mudring.

Vi omtalte på kandusi.no at en av naboene til bryggen, Tor Fusdahl, har tatt kontakt med Fylkesmannen for å få kartlagt virksomheten BG Stone har ved Bakke Brygge. BG Stone driver Brekke Stenbrudd og transporterer sand og grus fra stenbruddet til brygga.
Nå har Fusdahl tatt saken videre og politianmeldt selskapet for miljøkriminalitet.

I anmeldelsen skriver han:
 Brekke stenbrudd v/ansvarlig leder har engasjert Mudringsskip «Kronos» til å foreta mudring utenfor laste-anordning «Bakke havn».    Mudringen skal ifølge leder på stedet ha til hensikt å ta opp nedfall fra lastingen av grus/sand i skip langs laste-anordningen.  Det har tydeligvis blitt så store mengder masse som har kommet ned på bunnen i området at dybden truet med å bli for grunn for lasting.
Mudringsskipet suger opp masse og vann fra bunnen til en separator på dekket av skipet.  Separatoren skiller ut vann som strømmer direkte ut i fjorden – mens fast masse fra bunnen  lagres midlertidig om bord.   Etter en tid pumpes den lagrede, oppmuldrete, masse ut – lenger ut i fjorden.   Vann som strømmer ut gir en hvit foss fra skipet.   Fast masse sees som en sort stråle ut fra skipet.

Det er opplyst at mudring i indre deler av Iddefjorden er straffbart.  Indre Iddefjorden er et miljøområde.
Mudringen gir videre bevis for at lastevirksomheten fra Bakke brygge medfører stor miljøforurensning ved utspredning av store mengder masse.  Lastingen medfører i seg selv en alvorlig forurensning i fjorden.”

 

Foto: Tor Fusdahl
Foto: Tor Fusdahl


Karsten Butenschøn, miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Østfold, informerer at de jobber med saken hos Fylkesmannen.
– Vi har registrert henvendelsene fra Fusdahl og er i dialog med selskapet som driver stenbruddet.

Kandusi.no har fått innsyn i dialogen mellom Fylkesmannen og BG Stone, der representanten fra BG Stone tar avstand fra påstandene om forurensning og mudring.
– Vi fikk melding fra et skip om at det kun var 5,5 meter dypt vann langs kai under lastebånd. Skipene ville ikke seile inn til kaien hvis vi ikke fikk fjernet materiale. Vi har derfor hatt M/V Kronos til å rense opp i materiale (pukk) under lastebåndet, tapt gjennom 10 års lasting, skriver Brian Sønderby i mailen til Fylkesmannen.
– Vi har ikke dumpet materiale eller pumpet materiale ut i vannet eller på annen måte forurenset vannet. Fargen stammer helt sikkert fra overløpspumpen på sandsugeren.

I mailen skriver også Sønderby at de ikke har gjort en mudringsjobb, men en opprensning.
Til det svarer Butenschøn at denne opprensningen kommer innenfor definisjonen av mudring.
– Normalt gis det ikke tillatelser til mudring mellom 15.mai og 15.september for å unngå nedsmalling og lyssvekking i sjøen i den mest biologiske sommerperioden.

En av de som er med i mailutvekslingen mellom BG Stone og Fylkesmannen er Mogens Vestergaard. I den siste mailen som er sendt gir han tydelig uttrykk for hva han mener om klagene som har kommet fra beboerne ved Bakke til BG Stone om opprensingen/mudringen ved brygga.
– Klagene er som forventet. Nå er det renset opp, og så tar vi det derfra. Hvis vi skulle hatt tillatelse så måtte vi hatt godkjent norsk mudringsskip til en forferdelig mye penger og skrevet rapporter, søknader og hele svineriet. Nå er det gjort og hurra for det.

Sønderby skriver i en mail til kandusi.no at de ikke kan stå inne for Vestergaards holdninger.
– Mogens Vestergaard har vært ekstern konsulent i Brekke Stenbrud. Mogens Vestergaard er ikke tilknyttet Brekke Stenbrud mer. Er ansatt ved et granitbrudd i Afrika.  Er fratrådt omkring årsskiftet, og vi kan ikke stå inne for den holdning som han gir uttrykk for.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer