Hva er status for Domino og Rockehuset?

Høstsesongen er i gang for ungdomshuset Domino og Rockehuset. I førstkommende hovedutvalgsmøte får politikerne en statusrapport for de kommunale ungdomstilbudene.

Både Rockehuset og Domino er tenkt å være kommunens kulturtilbud til uorganisert ungdom og det er også fokus på forebyggende arbeid.
Rockehuset har to fast ansatte i 25 % stillinger og stedet er åpent to kvelder i uka. Det er omtrent 50 besøkende i uka og i tillegg er det 20 leietakere på øvingsrom.

På Domino er det to 100 % stillinger som er fordelt på en leder og to klubbarbeidere. Klubben har åpent to dager i uken og det er gjennomsnittlig 60 besøkende i uka.

I sakspapirene står det at ”klubbene representerer integrasjon, stabilitet og medvirkning og har ansatte som er tydelige og kjente voksne. Gjennom å engasjere ungdom med å aktivt ta del i sin egen hverdag og oppvekst skapes arenaer hvor ungdom vil utvise sin kreativitet og eierfølelse til stedet de går på. Dette vil på sikt redusere negativ utvikling med tanke på rasisme, rus og vold”.

13418756_1209652055720113_3658662898486570251_n
Foto: Rockehuset

Like sikkert som at budsjettdiskusjonen for Halden kommune kommer hver høst er det at diskusjonen rundt ressurser til Domino og Rockehuset også kommer.

I sakspapirene løfter administrasjonen frem noen av utfordringene de ser ved driften og utviklingen av kulturtilbudene. Det neste halve året vil det være syv forskjellige tilbud til ungdom i Halden.  Det er ønskelig med fokus på samarbeid slik at ikke tilbudene konkurrerer med hverandre. De andre tilbudene er hos Input, Kirkens bymisjon, Fredagsklubben young and free, Youth Alive og Studio16.
Administrasjonen peker også på viktigheten av gode relasjoner mellom ansatte og den enkelte ungdom og dermed også stabilitet i personalgruppen.
Når det gjelder nye lokaler for Domino står det ingenting konkret i statusrapporten utover at lokalene må være universelt utformet og sees i sammenheng med hvordan klubben skal drives videre.

Statusrapporten skal behandles i Hovedutvalg for Samfunn og Kultur 31.august.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer