Hvor mange flyktninger skal Halden bosette?

Hvert år mottar kommunene en henvendelse fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet med anmodning om hvor mange flyktninger som de ønsker at kommunene skal ta imot og bosette. I Halden vedtok kommunestyret å bosette 57 i 2016. I 2017 anmoder Imdi om 45, men Rådmannen foreslår 15.

For noen uker siden omtalte vi anmodningen fra Imdi på kandusi.no. Da var ikke Rådmannens innstilling klar enda, men nå har den kommet i sakspapirene til Kommunestyremøtet 8.desember. Innstillingen er krystallklar.
– Halden kommune vedtar å bosette 15 personer i 2017. Halden kommune anmoder Imdi om å få bosette familier, står det.

På landsbasis er det behov for å bosette omtrent 13 000 flyktninger i løpet av 2017 og av dem er 1100 enslige mindreårige flyktninger.
Halden kommune bosetter 57 flyktninger i løpet av 2016 og Karin Oraug ved Nav Halden har tidligere sagt at de er i rute med dette.
– – Vi er i rute med bosettingen og følger de vedtakene som kommunestyret har gjort. Alle for 2016 er ikke bosatte enda, men vi har navn på dem og de er på vei, forteller Karin Oraug som er rådgiver hos NAV Halden.

I sakspapirene beskriver Rådmannen hvordan flyktningene bosettes, hvordan det fungerer og de økonomiske konsekvensene.
I Halden bor det ca 4000 innvandrere. 1700 er fra vestlige land og 2300 er fra ikke-vestlige land.
I 2015 og 2016 har kommunen kun brukt det private leiemarkedet når de har fremskaffet leiligheter til de bosatte flyktningene. Det er ingen kommunale leiligheter som er tatt i bruk og Rådmannen beskriver samarbeidet med de private aktørene som godt.
Alle flyktninger som kommer til Halden må gjennom et introduksjonsprogram ved Halden kommunale kompetansesenter. Statistikk viser at Halden scorer lavt på målet om at flyktningene skal ut i utdanning eller arbeid etter introduksjonsprogrammet. I Halden er det 41 % som er i utdanning eller arbeid, mens det for eksempel er 50 % i Moss, 55 % i Ski og 75 % i Bærum. Rådmannen peker på viktigheten av at kommunen tilbyr språkpraksisplasser og oppfordrer næringslivet til å gjøre det samme.

Når det gjelder anmodningen fra Imdi om å ta i mot 45 flyktninger skisserer Rådmannen tre ulike løsningsalternativer. Det ene er å følge anmodningen, det andre er å ta i mot 15 og det tredje er å ikke ta i mot noen.

Hvis Halden kommune skal ta i mot 45 flyktninger i 2017 mener Rådmannen det vil by på utfordringer for kapasiteten i bosettingsarbeidet. I tillegg til de som har blitt bosatt de siste årene kommer familiegjenforeninger som også håndteres av det samme systemet i kommune og Nav. Halden kommunale kompetansesenter er ikke dimensjonert for en så stor økning av flyktninger og det kan bli utfordringer med både plass og økonomi for unge flyktninger som skal inn i mottaksklasser på Os og Rødsberg.

Rådmannen mener heller ikke at kommunen ikke skal ta i mot noen flyktninger.
– Vi har en forpliktelse på dette området, som andre land. Det er viktig å gjøre bruk av de erfaringer vi har i prosjektet for å bli bedre i arbeidet med å inkludere, skriver han.

Konklusjonen er at Halden kommune bør ta i mot 15 flyktninger i 2017. Det antallet kan håndteres innenfor dagens rammer på Nav og i helse-og utdanningssektoren.

Politikerne skal behandle saken i kommunestyremøte 8.desember.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer