– Vi er i rute

I fjor var det et voldsomt trykk med mange flyktninger som meldte sin ankomst til landet vårt og kommune-Norge mobiliserte for å få på plass vedtak om bosetting av dem. Nå er situasjonen annerledes med stengte grenser i store deler av Europa og dermed også mindre behov for bosetting. 

Hvert år får kommunene et brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) med spørsmål om hvor mange flyktninger de skal bosette det påfølgende året.
I 2015 bosatte Halden 48 flyktninger og i løpet av 2016 vil det være bosatt 55 pluss 2 enslige mindreårige flyktninger.
– Vi er i rute med bosettingen og følger de vedtakene som kommunestyret har gjort. Alle for 2016 er ikke bosatte enda, men vi har navn på dem og de er på vei, forteller Karin Oraug som er rådgiver hos NAV Halden.

Tall fra Imdi viser at antall innvandrere i Halden utgjør ca. 10 % av den totale befolkningen. Landsgjennomsnittet er 12,2 %.
I 2016 ba Imdi Halden kommune å bosette 70 flyktninger og kommunestyret vedtok 57.

Når det gjelder 2017 anmoder Imdi Halden kommune om å bosette 45 flyktninger.
– Vi ber dere fatte presist vedtak for hvor mange flyktninger dere skal bosette og at vedtaket ikke inkluderer familiegjenforente eller har andre forhold, står det i henvendelsen.

Politikerne skal i løpet av desember fatte vedtak om bosetting i 2017.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer