Ytring: Non-profitt i barnehagene

I Halden kan ideelle barnehager prioriteres foran kommersielle når private eiere søker om tilskudd. Kommunen ønsker ikke flere velferdsprofitører inn på fellesskapets barnehagebudsjett. Det foreslår Rødt Halden i sitt budsjett forslag for 2017.

I alle år har tilhengerne av privat profitt fra velferdsstatens tjenester argumentert mot offentlig monopol og for «mangfold». På samme måte kan det bli reaksjoner her i byen.

Rødt Halden vil at penger vi skatter til driften av fellesskapets barnehager skal gå til barnas beste, ikke privat profitt. En slik ordning trekker skillet mellom ideell og kommersiell. Ikke mellom privat og offentlig. Det er ikke private barnehager vi avviser, men aktører med kommersielle motiver for sin virksomhet.

I åtte år førte Ap og SV i regjering en politikk som ledet opp mot en tredel av landets stadig flere barnehagebarn inn i favnen til eiere med kommersielle motiver. Den kommersielle barnehagebransjen fikk milliarder av skattekroner i omsetning og hundretalls millioner i private overskudd.

Det har lenge vært kontroversielt i Norge å høste privat profitt fra felles velferdsbudsjetter innen barnehager, barnevern, utdanning, helse og omsorg. Mens høyresiden messer om å slippe til «alle gode krefter», ser folk flest hvordan enorme beløp sluses fra fellesskapets budsjetter for barn over i private lommer.

Som skattebetalere ønsker vi ikke private sugerør ned i fellesskapets velferdskasse. Som foreldre og pårørende ønsker vi ikke at det profesjonelle møtet med barna våre skal være underlagt beslutninger som fattes med kommersielle motiver.
Ipsos’ meningsmåling i februar 2016 viser at 88 prosent av alle som har tatt standpunkt vil begrense kommersielle selskapers mulighet til å hente privat profitt fra driften av barnehager, barnevern, skole, sykehus og eldreomsorg. Bare 22 prosent mener det er et dårlig forslag å forby all kommersiell profitt på disse områdene. En sterk opinion betyr lite, hvis intet politisk parti gjør folkemeningen til sin kampsak.

Rødt Halden ønsker at de kommersielle aktørene mister fotfeste i Halden. De skal miste muligheten til å se vår felles velferd som en kilde til privat profitt.

Rødt Halden

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer