– Det har hele tiden vært snakk om makeskifte

På torsdagens møte om Arbeidersamfundet vedtok politikerne at Halden kommune skal være positive til en løsning der Halden kulturråd etablerer en stiftelse som kan overta og drifte stedet. Så hva gjør kulturrådet nå og hva betyr egentlig vedtaket?

Etter et par timer med diskusjon om detaljer og ansvar for Arbeidersamfundet endte politikerne opp med å spille ballen tilbake til kulturådet. Det følger ingen penger med vedtaket, bare gode tanker og positive signaler om at politikerne ønsker at noen skal fylle bygget med kulturelle aktiviteter.

Vi utfordret leder og sekretær i Halden kulturråd til å si noe om hva de tenker om prosessen videre.
– Jeg må først få si at det er positivt at de ønsker en mulighetsstudie, men samtidig litt skeptisk til tiden det vil ta. Jeg forstår at det er vanskelig å hugge ting i stein når man føler at det ikke er nok informasjon på plass. Derfor sender jeg ballen tilbake, og spør; “Hva eksakt vil dere ha? Fortell oss, så skal vi jobbe målrettet for å få fram det.”, sier Morten André Berger som er leder i Halden kulturråd. Han er på jobboppdrag i Tromsø og fikk ikke vært tilstede på gårsdagens møte. Men tilbakemeldingene han fikk gjorde han sikker på at samarbeid må være et nøkkelord.
– Skal det bli en løsning her må partipolitikk og annen tilhørighet legges til side, og det må tenkes mye mer samarbeid.

Berger er frustrert over at det virker som om politikerne ikke har skjønt hva Halden kullturråd har jobbet med lenge og presentert for dem. I vedtaket er ikke makeskifte nevnt med et ord og Høyres representant i Hovedutvalget, Yngve Milde, sa også i løpet av møtet at makeskifte ikke virket veldig aktuelt.
– Det har hele tiden vært snakk om et makeskifte der takst mot takst er tanken. Eieren av bygget, Vestengveien, lar bygget være = tilsvarende eiendom tilbake. Vestengveien sørger for at bygget blir oppgradert med universell utforming = tilsvarende eiendom tilbake. Det er enkel matematikk – selv for en som så vidt kom seg gjennom det faget. Vestengveien har sågar sagt at de kan forskuttere fullstendig oppussing og oppgradering!

Hilde Kristin Gustavsen er sekretær i Halden kulturråd og var den som ledet demonstrasjonen i forkant av møtet. Hun fulgte hele diskusjonen om Arbeidersamfundets fremtid og er glad for engasjementet folk viser.
– Vi er fornøyde med oppmøtet, at folk har interesse for og ønsker å tilbakeføre huset Samfundet til kulturlivet, publikum, og øvrige potensielle brukere.

Kulturrådet har ikke hatt noe møte om Arbeidersamfundet enda, men Gustavsen sier at det var en nyttig erfaring å være tilstede på møtet og høre hva politikerne sa.
– Når det gjelder hovedutvalgets forslag så har vi ingen kommentar til det før vi får et resultat fra det som nå skal behandles videre i det politiske systemet. Vi er dog glade for at enkelte partier ser potensialet og mulighetene huset har, og selvfølgelig gjorde vi, som var tilstede fra ”folket”, oss opp noen tanker fra de mange samtalene rundt politikerbordet i sakens anledning.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer