Drømmen om Arbeidersamfundet lever videre

Når politikerne i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur kom til møte onsdag kveld ble de møtt av omtrent 30 engasjerte haldensere med hjerte for Arbeidersamfundet.

Det ble trangt i møterommet onsdag kveld og når saken om Arbeidersamfundet kom opp på sakslisten begynte det å bli lite oksygen i lufta. Det er usikkert om det gjorde saken bedre for tilhørerne når både posisjons- og opposisjonspartiene gjorde det klart at de kom til møtet med en intensjon om å følge diskusjonen og bestemme seg underveis.
Saken er i utgangspunktet enkel.
Haldenserne har et nært forhold til Arbeidersamfundet og en gruppe har jobbet lenge for at det skal realiseres som kulturhus. For en stund siden kjøpte Vestengveien AS bygget og ønsker å bygge leiligheter.
Problemstillingen politikerne fikk på bordet var hvorvidt kommunen skal gå i dialog med Vestengveien for å kjøpe bygget eller gjøre et makeskifte.

Det de fleste politkerne hadde til felles var at de mente de manglet informasjon.
– Vi mener at saksfremlegget er for løst fundert, det er vanskelig å ta stilling på det grunnlaget vi har nå. Tanken om å overta Arbeidersamfundet er god hvis kommunen ikke løper noen risiko, sa Lars Pedersen Due fra Arbeiderpartiet.

Yngve Milde fra Høyre savnet det økonomiske aspektet i saksfremlegget.
– Vi må hele tiden si nei til nye investeringsprosjekter og det er mye vi ikke har råd til. Så det å gå med på forpliktelser på Arbeidersamfundet for flere titalls millioner virker umiddelbart urealistisk. Vi må vite mer om hele det økonomiske aspektet ved kjøp og drift.

Vibeke Julsrud i Miljøpartiet de Grønne var krystallklar på at hun ønsket å se på flere muligheter for utviklingen av Arbeidersamfundet. Det eneste forslaget hun ikke ønsket å tenke mer på var leiligheter.
– Nå har vi en mulighet til å gjøre noe med Arbeidersamfundet, men det er selvfølgelig et spørsmål om pris. Stedet har vært et kulturbygg i alle år og det bør det fortsette å være. Det er dessuten ikke bare for eieren å omregulere til leiligheter for det er kommunen som bestemmer.

IMG_2583
I saksfremlegget skriver Rådmannen at hvis saken skal utredes videre er det behov for midler til en mulighetsstudie. Politikerne utfordret  Lederen av avdeling for samfunnsutvikling i kommunen, Jens Petter Berget, og Kultursjef Stein Wilhelmsen til å komme med en sak om  hvor mange kroner som trengs for å gjennomføre en mulighetsstudie.

Høyres Yngve Milde brakte et konkret forslag til bordet på vegne av posisjonen.
– Vi ønsker et vedtak der vi signaliserer at utvalget er positive til en løsning der Halden kulturråd etablerer og drifter en stiftelse. Vi ønsker at Rådmannen skal gjøre en vurdering av verneverdigheten av Arbeidersamfundet innvendig.

Per Kristian Dahl i Arbeiderpartiet la frem forslag om at Rådmannen skal legge frem en sak om kostnadene ved en mulighetsstudie.
– Vi må eventuelt ha en mulighetsstudie som sier noe om ulike driftsmuligheter eller makeskifte. Kulturlivet må utfordres til å komme med en plan for aktører og aktiviteter som skal fylle bygget.

Alle partiene ønsket at drømmen om nytt liv i Arbeidersamfundet skulle leve videre, men uenigheten gikk på detaljene i utredningen, involvering av Halden kulturråd og ønsket om å utrede verneverdighet. Posisjonen ønsket å sette Halden kulturråd i førersetet og opposisjonen ønsket å få en mulighetsstudie fra Rådmannen.

Etter et par timers diskusjon endte politikerne opp med følgende vedtak:

1) Foreløpig statusrapport tas til orientering.
2) Utvalget stiller seg positivt til en løsning hvor Halden kulturråd etablerer en stiftelse som kan overta og drifte Arbeidersamfundet.
3) Utvalget ber rådmannen gjøre en vurdering av verneverdigheten til bygningen innvendig og levere en rapport på dette til neste utvalgsmøte.
4) Utvalget ber rådmannen opprettholde en dialog med Halden kulturråd for å følge opp om det er behov for eventuell faglig bistand i den videre prosessen og gi en muntlig orientering om status på neste utvalgsmøte.

Arbeiderpartiets forslag ble nedstemt. Det lyder:

1) Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og kultur ber administrasjonen legge frem en sak for utvalget i førstkommende møte. Saken bør inneholde oversikt over kostnader som behøves for å lage en mulighetstudie.
2) Mulighetstudien bør inneholde hvordan man kan foreta et makeskifte, eventuelt kjøp, en eventuell driftsplan for bygget etablert som en stiftelse eller andre ulike driftsformer.
3) Kulturrådet i Halden bør utfordres til å komme med konkrete innspill på driftsform, økonomi og aktører/aktiviteter som skal fylle bygget.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer