– Alle vil bruke kultursalen

I oktober i fjor skrev vi at Thon Hotel hadde kontaktet Halden kommune om leieforholdene på Brygga kultursal, om at det var vanskelig for dem å få booket datoer på grunn av kommunens avtale med Det Norske Blåseensemble. Et drøyt halvt år senere er situasjonen fortsatt den samme.
Foto: Punk Rock Photo/Dan The Man

De siste årene har kampen om dagene i Brygga Kultursal tiltatt etter hvert som populariteten har økt. DNBE har en avtale med kommunen om at de har 180 dager i året i kultursalen til øvelser og arrangementer. Brygga Kultursal (kulturarrangøren) har flere konserter og arrangementer, og forespørslene øker. Det samme har Thon Hotel som henvender seg til bedriftsmarkedet med konferansekonsepter.

Utfordringen er at både Brygga Kultursal som arrangør og Thon vil ha tilgang til flere dager i salen.
Etter det kandusi.no erfarer var det nylig et møte mellom Thon Hotel og kommunen der det ble diskutert noen konkrete bookingdatoer som det var misforståelser rundt. Vi er ikke kjent med bakgrunnen for møtet, men i etterkant av møtet har hotellet henvendt seg til kommunen. Denne gangen gjennom advokat Ole Richard Holm-Olsen i Advokatfirma Wang & Holm-Olsen.

I brevet står det blant annet:
Brukerne av kultursalen har etter denne sides oppfatning, til dels svært forskjellig utgangspunkt for sin drift, samtidig som de driver virksomheter som vitterlig har spinn-off effekt forhold til hverandre. Det er formentlig viktig både for hotellet og blåseensemblet, at man har klarere retningslinjer som åpner for fleksibilitet og praktisk samarbeid.

De uenigheter som har oppstått, synes utløst særlig av at det er manglende tydelige avtaler og rutiner fra kommunen sin side, slik at det ikke i hverdagen er mulig å ta høyde for at brukerne blant annet har forskjellige tidsperspektiver på sine planer. Det fremstår for øvrig noe vanskelig å forstå, at det har tatt flere år å utarbeide ny avtale.

Det er denne sides håp, at eier av kultursalen snarest tar initiativ til at det utarbeides avtale og rutiner for leie og bruk av kultursalen, hvor det ved kollisjon bør være omforent hvordan enkeltsaker kan/skal løses.

Kultursjef i Halden kommune, Stein Wilhelmsen, erkjenner at det er vanskelig å oppfylle alles ønsker for bruk av Brygga Kultursal.
– Prosessen med en eventuell ny avtale settes i gang tidlig til høsten. Mye av dette handler om å bedre kommunikasjonen mellom partene, sier Wilhelmsen.

Avtalen med DNBE i Brygga Kultursal går ut i 2017, og må eventuelt sies opp eller reforhandles i løpet av 2016.
– Vi må gjøre vurderinger av hva som er mest hensiktsmessig. Alle vil ha mest mulig tid i kultursalen og det er mange hensyn å ivareta. Brygga er den eneste profesjonelle kulturscenen vi har i Halden, og primæroppgaven til scenen er å dekke byens kulturbehov.

Kandusi.no kjenner til at DNBE i all hovedsak booker Brygga Kultursal i ukedagene, fortrinnsvis mandag til torsdag og innimellom fredager.
Det sier seg selv at hvis man trekker fra sommerferie, høstferie, vinterferie og påskeferie, så er det ikke mange ukene igjen uten at DNBE har booket dager.
Høstsesongen 2016 har Brygga Kultursal et rikholdig program, der det nå ligger 24 konserter/arrangementer ute for salg. 2 av disse er i regi av DNBE.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer