Ansatt som Kommunalsjef for helse og omsorg

Veronica Aam har vært konstituert i stillingen som kommunalsjef helse og omsorg siden høsten 2015. Etter en ansettelsesprosess har rådmann Roar Vevelstad besluttet å ansette Veronica Aam i stillingen.

Roar Vevelstad er svært fornøyd med ansettelsen, og sier at Aam og hennes kommunalavdeling har levert gode resultater og løst utfordringer på en veldig god måte, under den tiden Aam har vært konstituert.
-Måten hun har håndtert kommunalavdelingen på og de spennende tanker hun har for fremtiden, gjorde valget mitt enklere, sier Vevelstad.

Veronica Aam uttrykker at det er med stor ydmykhet og motivasjon hun trer inn i jobben på fast basis.
-Det har vært noen fine, spennende og utfordrende måneder jeg har bak meg i stillingen, og jeg ser frem til å kunne legge både kortsiktige og langsiktige mål fremover. Det skjer mye godt arbeid i helse- og omsorg, og tjenester tilbys med respekt, dyktighet og profesjonalitet, sier Aam.

-Kommunalavdeling for helse- og omsorg har en kompleks drift 24 timer i døgnet, 365 dager i året, og innbyggerne i Halden skal være trygge på at de får den bistand de trenger når de er i behov av det. Samtidig jobber vi innenfor stramme økonomiske rammer og det stiller store krav til omstilling, nytenkning og effektivitet. Endring er alltid krevende, men sammen med de ansatte er jeg overbevist om at vi kan få til mye. Jeg er opptatt av at alle ansatte har en god dag på jobb – det er tross alt ansattes innsats og motivasjon som er avgjørende for om vi lykkes. Alt dette stiller store krav til de beslutninger som tas og hvilke mål vi skal jobbe etter.

-Jeg har i den tiden jeg har jobbet i helse- og omsorg fått erfare at vi har svært dyktige medarbeidere, både bland ledere, tillitsvalgte og ansatte for øvrig.

-Det er mye kunnskap og kompetanse i organisasjonen, og gjennom å lytte og lære hver eneste dag, og samtidig utfordre, håper jeg på å kunne motivere til fortsatt godt arbeid, avslutter Aam.

Pressemelding fra Halden kommune. 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer