Ytring: Skattelette for norskeide arbeidsplasser

Du har hørt denne floskelen mange ganger: ”Denne Regjeringen gir millioner i skattelette til de som har mest fra før”.

Dette er en floskel som fullstendig tar fokus bort fra det saken om formuesskatt handler om, nemlig at det ikke skal være mer gunstig for utenlandske eiere å eie norske arbeidsplasser enn det er for oss nordmenn.

De politikerne som om og om igjen gjentar den banale setningen må enten være innprogrammerte til å si den, eller så har de svært liten kunnskap om hva de snakker om.

Jonas G Støre har heller ikke forstått problemet. Etter et besøk hos selskapet Deep Ocean i Haugesund, kunne han i en debatt på NRK med statsministeren få seg til å si at på spørsmål fra ham om de største utfordringene, ble ikke formuesskatt nevnt.
«Ikke så rart», repliserte Erna, «for Deep Ocean har utenlandske eiere, og de betaler ikke denne skatten!».

Formuesskatt på verdiene i et selskap (penger, løsøre og fast eiendom med fradrag av gjeld) betales bare av norske eiere, og den må betales selv om selskapet ikke tjener penger eller endog går med tap.

Det er mange norske eiere opp gjennom årene som har måttet ta opp lån for å betale formuesskatten sin i år med røde tall i boken. Og har man egenkapital i selskapet å ta av, så må man tappe den ved å ta ut ca1,3 mill. i utbytte for hver million man skal betale i skatt.
Men eies aksjene fra utlandet slipper man å betale formuesskatt og kan beholde pengene til nyinvesteringer i selskapet.

Og det haster med å få forbedrede rammevilkår for norskeide bedrifter. I Dagens Næringsliv kan vi onsdag 22.2.17 lese at en av fire arbeidsplasser, en av tre kroner i omsetning og en av to bedrifter kan komme på utenlandske hender. Med den faren som det utgjør for disse arbeidsplassene i Norge.

Ser ikke de som om og om igjen kommer med den innledende floskelen verdien av at norske selskaper er norskeide og gjerne også lokalt eid der bedriften er?
Skatten rammer ikke bare ”de som har mest fra før”, men den rammer utviklingen av norskeide arbeidsplasser.
Det er det private næringslivet vi er avhengige av for å skape nok fremtidsrettede arbeidsplasser, som igjen kan bidra til vår felles, fremtidige velferd.

Det er folk og bedrifter som skaper arbeidsplasser, og IKKE politikere.
Men politikerne skal vedta et regelverk som oppfordrer norske eiere til å satse i Norge.
Da må det bli like rammevilkår for norske og utenlandske eiere, og mellom Norge og de landene vi skal konkurrere med.
Å satse på norske arbeidsplasser er ikke å ”gi mer til de som har mest fra før”, men å satse på hele det norske folks fremtid.

Thor Edquist
Ordfører Halden og 4. kandidat i Østfold på Høyres liste til Stortingsvalget 2017

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer