Ytring: Politisk styring av skolene

Skolen er viktigst for samfunnsutviklinga i Halden. Det er kunnskap ungene våre skal leve av i framtida. Kunnskap er alles ansvar. Kunnskap vedtas ikke, men er et resultat av tidkrevende arbeid, først og fremst samarbeidet mellom elev, lærer og foreldre.

Det er dette arbeidet skoledebatten bør handle om. Hvordan gir vi gode arbeidsvilkår for elevene og lærerne i Haldenskolene? Hvordan sørger vi for at det er tid nok, slik at hver elev kan utvikle sine ferdigheter, og legge grunnsteinene for et langt liv med arbeid og frivillighet? Hvordan styrer vi skolen for å legge til rette for læring og samarbeid?

Venstresida vil at politikerne skal detaljstyre, høyresida vil at politikerne skal nøye seg med rammer og mål. Ingen av delene fungerer godt, fordi begge deler fører til ansvarsfraskrivelse, fordi det er ovenfra og ned, det forteller elever, lærere og foreldre at noen andre en dem har ansvaret.

Ansvar må tas nedenfra og at det er positivt når elever, lærere og foreldre forteller om hverdagen i skolene. Det må vi politikere lytte til, det er å sette folk først. Folk som forteller oss hva som står i veien for læringen nå, på sin skole. Papirene som kommer fra administrasjonen gir et annet og overordna perspektiv. Når det folk forteller oss ikke henger sammen med papirene, må vi politikere stille kritiske spørsmål. Når vi etterhvert forstår, må vi handle, vi må gjøre vedtak og vi må styre, fordi det er vårt ansvar som politikere.

Det handler om etterrettelighet og tillit, om å lytte, forstå og handle.

Vi i venstre vil at man skal lytte til lærere, elever og foreldre. Det er de som vet hvor skoen trykker. De kjenner skolehverdagen. Skolen skal ikke være en brikke i et politisk spill mellom posisjon og opposisjon der arbeiderpartiet krisemaksimerer og høyre prøver å bortforklare problemene. Dette provoserer mange. Det vitner om lite empati og forståelse for hva som faktisk skjer i Haldenskolene. Spørsmålet om hvem som skal eie framstillingen av situasjonen i skolene er null interessant for lærere, elever og foreldre som prøver å gjøre det beste ut av en tøff omstilling.

Ja, Haldenskolene er i en omstilling og vi i Venstre jobber for at dette er en omstilling for framtida, med mer individuell tilpasning, med satsing på håndverk og kreativitet, på digitale læremidler og digital kompetanse, med mindre rapportering og byråkrati, med bygging av sterkere fagmiljøer, med en mer effektiv skolestruktur, med riktige skolegrenser og større skoler. Vi jobber for å gjøre skolene i Halden både bedre og billigere, gjennom samarbeid, kunnskap og utvikling.

Budsjettet for 2017 skal snart vedtas av politikerne i Halden og her har vi mulighet til å gjøre veivalg for skolene. I dette arbeidet har vi en plikt som folkevalgte til å lytte til elever og lærere og forsøke så godt vi kan å legge til rette for at de får så gode arbeidsvilkår som mulig i tida framover.

Joakim Karlsen
Leder Halden Venstre

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer