Ytring: Gjenkjennbar KrF-politikk

 

KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti med verdier som er nedfelt i vår kristne og humanistisk kulturarv. Gjennom vårt statsbudsjett for 2017 operasjonaliseres dette til konkrete saker som Halden-samfunnet trenger.

Regjeringen øker innslagspunktet for den statlige medfinansieringen til ressurskrevende tjenester med 50.000 kroner utover den anslåtte lønnsveksten. For Halden kommune utgjøre dette et inntektstap på ca. 3 millioner kroner.  I tillegg har det i 2016 vært behov for å øke volumet i tjenestene, og det er flere som trenger tjenestene. KrF har foreslått å reversere regjeringens svekkelse av ordningen og har derfor lagt inn  330 millioner kroner til dette i vårt alternative statsbudsjett for 2017. Dette gjør vi fordi vi mener det er uverdig at det skal kuttes i tjenestene til de mest sårbare i kommunene, samt at økningen regjeringen tar til orde for også vil svekke Halden kommunes satsing på andre områder.

Ca. 80.000 har i dag diagnosen demens. I 2040 sier prognosene at vi kan ha fått en firedobling. I dag finnes det ingen kur mot demens, men det er godt mulig å ha et god liv med demens. Det må også satses sterkere på tiltak som kan bremse utviklingen av sykdommen. I Halden planlegges det et nytt demenssenter på Bergheim med ca. 100 nye plasser som skal erstatte driften av Bergheim bofelleskap i dag, 3. etasje på Helsehuset, samt Karrestad sykehjem. Regjeringen ønsker at det fra 2021 bare skal gis statlige investeringstilskudd til nye plasser og ikke videreutvikling av eksisterende sykehjemsplasser. Dette er KrF imot. Vi mener at investeringstilskuddet også skal gis til eksisterende plasser, men at det må være en netto økning i plasser totalt sett. Regjeringens ønskede endring skaper usikkerhet om viktig oppbygging av tilbudet til demente og deres pårørende i Halden-samfunnet.

Mitt og KrFs håp er et Høyre og FrP på Stortinget støtter KrF i disse viktige sakene for befolkningen i Halden.

Line Henriette Hjemdal,

Stortingsrepresentant Krf

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer