Ytring: Gi meg et fengsel med håp!

Jeg har kun snakket godt om et fengsel i hele mitt liv og det finnes i Halden. Det er trist at ”Verdens beste fengsel” er et negativt ladet uttrykk, men det vil jeg gjøre noe med.
Foto: Trond Isaksen/ Statsbygg

Hadde det vært verdens beste sykehus, gamlehjem, behandlingssted, fotballstadion, operahus eller en Rema 1000 butikk, så hadde jeg ikke trengt å skrive dette innlegget. Da kunne jeg gå stolt rundt med resten av befolkningen og si at Norge er best når det gjelder.

 

Det er drøye seks år siden den første fangen satt sin fot i Halden fengsel. Nå har Oslo Economics, Sweco og Tyrilistiftelsen gjennomført en evaluering på oppdrag fra forskningsprogrammet Concept ved NTNU. Reaksjon kom raskt og Finansavisen skriver;
– Rapporten konkluderer med at Halden fengsel, som kostet 1,4 milliarder kroner, ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt i dag.

Kriminalpolitisk talsmann Jan Arild Ellingsen i Frp, sier til NRK at han ikke er overrasket over konklusjonen fra forskerne. Han håper også at dagens regjering ikke vil bruke Halden som modell når nye fengsler skal bygges.
Jeg er heller ikke overrasket av Ellingsen sitt utspill, paradokset er at han aldri kan si noe positivt om Halden fengsel. Etter alle årene med harselering, ville det være en katastrofe om det ble en suksess?

Det som gjør meg oppgitt, er at han som politiker er uredelig mot sine velgere. Jeg tror faktisk de fleste som stemmer på Frp vil ha en fornuftig kriminalpolitikk, med minst mulig tilbakefall?
Jeg syntes i det minste at Ellingsen må lese evalueringen med den hederlighet som Halden fengsel fortjener og ikke komme med billige politiske poenger!

Den viktigste konklusjonen fra denne evalueringen er hva de selv skriver.
– Det kan stilles spørsmål ved hensiktsmessigheten av å måle effekten av et slikt tiltak allerede ved driftsstart. Det vil ofte ta noen år før fengslet fungerer som det skal og det ville antakelig vært mer hensiktsmessig å vente noen år.

Alle som bygger hus vet at det følger med noen ”barnesykdommer”. Tenk hvor vanskelig det er når man skal innarbeide rutiner som omhandler flere hundre fanger og ansatte?
Hvis man tar utgangspunkt fra åpningsdatoen i 2010, så sier forskerne at de ikke kan påvise at soning i Halden fengsel fører til lavere tilbakefall.
Men fra og med 1. januar 2013, har gruppen som ble løslatt fra Halden lavere tilbakefall enn i de andre høysikkerhetsfengslene, men dette er ikke statistisk signifikant, skriver forskerne.
Er Ellingsen så opptatt av svartmalinga, at han ikke ser den positive utviklingen som evalueringen viser?

Hvis man greier å strekke nesa litt lenger enn flatskjermer og flislagte dusjer, så er det innholdet i en soning som er viktig. Friheten er det verste man kan ta ifra et menneske, bare livet i seg selv er mer verdifullt. Jeg tror man skal huske på dette, når man snakker om straffebegrepet.
Det er ingen samfunnsmessig avkastning å ødelegge mennesker med en fengselsstraff, det skaper bare nye problemer. Ellingsen har faktisk et ansvar for hvem som kan bli din nabo.

Jeg har opplevd mange fengsler gjennom mitt svært utagerende liv, fra begynnelsen av 80-tallet og siste gang i Halden fengsel i 2010. Det har vært en reise hvor jeg har blitt vitne til den fantastiske utviklingen kriminalomsorgen har gjennomgått. Nye tanker har fått innpass for å redusere tilbakefall og enda mer kriminalitet.
Fra å ligge på 70 til 80 %, er vi nå et sted på mellom 20 og 30 % tilbakefall, er ikke det fantastisk?

Haldenfengsel
Foto: Halden fengsel

Personlig syntes jeg den beste tanken kom på begynnelsen av 90-tallet. Da bestemte man seg for å starte behandling av narkomane under soning og fortsette etter løslatelse.
Det var umulig for de fleste av oss å ta et reelt valg. Når vi stod utenfor fengselsporten med en søppelsekk med klær og en hundrings i lomma, da var turen kort ned til resten av gjengen i byen.
Noen kloke hoder så denne prosessen og Stifinneren ble en realitet, et samarbeid med Tyrili som har båret gode frukter.

Når Oslo fengsel nå skal legge ned Botsen og resten blir ren varetekt, da burde Stifinneren flytte sin avdeling til Halden fengsel. Det er store muligheter for å utvide både inne og utenfor murene i Halden. Jeg har savnet politikernes engasjement til å utvikle tanken bak Stifinneren til flere fengsler i Norge. Nå har de sjansen til å gjøre Halden fengsel til et enda bedre fengsel, hvis det er av interesse?

Jeg syntes vi som nasjon skal være stolt over at mange land, deriblant USA, ser på Halden fengsel. De rister på hodet og tror vi er gale, men så ser de den himla store forskjellen på kriminaliteten. Hvordan har disse rare nordmennene klart det?
Har de brukt human tankegang og tenkt på hva de slipper ut til samfunnet igjen, er det noe lurt da?
Tenk at vi kan være til hjelp mot den negative kriminalpolitikken som føres i verdens mektigste land? Er ikke det noe å være stolt av da?

Halden fengsel har vært viktig for min rehabilitering, sammen med mange andre faktorer. Det er mye som skal til for å bli venner med hverdagen, men mye av grunnlaget ble lagt innafor.

Det som er en skam og politikernes ansvar, er at halvparten av de innsatte i Halden fengsel ikke har noe der å gjøre, de som sitter i varetekt eller skal utvises. Det syntes jeg er misbruk av fengselets ressurser, som er laget med tanke på å føre fanger tilbake til det norske samfunnet.

Trond Henriksen – Din nye gode nabo!

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer