Ytring: – AP spiller hasard med norske arbeidsplasser

 AP og Støre (og Lauvås) spiller hasard med norske arbeidsplasser! Norskeide bedrifter, gjerne lokalt eide, er den beste garantien for å starte, utvikle og ikke minst beholde arbeidsplasser i Norge.

Når utenlandske bedrifter kjøper opp norske, noe som øker i omfang, er det i mine øyne ren logikk at risikoen øker for at arbeidsplasser, teknologi og gode ideer, ja, fremtiden vår, flyttes ut av landet vårt.

Derfor er det helt uforståelig at AP, og LO, i sin jakt på lettkjøpte argumenter, fortsetter med sin floskel om at å redusere eller fjerne formuesskatten, er å ”gi skattelette til de som har mest fra før”.

Ja, jeg vil påstå at de spiller hasard med norske arbeidsplasser, i sin jakt på å få tilbake taburettene.
For pengene norske bedriftseiere må tappe bedriftene for, for å betale formuesskatt, skulle i stedet vært benyttet til å videreutvikle og trygge norske arbeidsplasser for fremtiden.

Formuesskatten rammer bare de tryggeste arbeidsplassene: de norskeide.
Så det er all grunn til å spørre AP, og håpe på svar:

Hvorfor ønsker Arbeiderpartiet å skattlegge nettopp de tryggeste arbeidsplassene gjennom en særnorsk skatt som bare rammer norskeide arbeidsplasser ?
Hva er grunnen til at AP favoriserer utenlandsk eierskap fremfor norsk ?

Thor Edquist
Ordfører Halden og Stortingskandidat for Østfold Høyre 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer