Vil flytte brannstasjonen til Remmen

I 2015 vedtok kommunen at det må bygges, kjøpes eller leies ny brannstasjon i Halden. Nå ser det ut til at det nærmer seg en løsning, og det pekes på Remmen.

Brannstasjonen slik vi kjenner den i dag ligger i Halden sentrum og ble tatt i bruk i 1911. Det er landets eldste brannstasjon som er i full drift. De gamle og slitte lokalene holder ikke lenger til dagens bruk og Arbeidstilsynet har godkjent at brannstasjonen kan brukes ut året.

I en lengre periode har kommunen kartlagt ulike alternativer til ny brannstasjon og områdene på Saubrugs og Remmen har vært de to mest aktuelle.
Når politikerne i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø samles 25.april kommer Rådmannen til å foreslå at det skal bygges ny brannstasjon på Remmen.
– En plassering på Remmen er i tråd med vedtak om at et beredskapssenter skal ligge i aksen Sentrum- Knivsø. En plassering her vil heller ikke være til hinder for at andre beredskapsetater, på et senere tidspunkt, ønsker å tilslutte seg beredskapssenteret, skriver Rådmannen i sin konklusjon.

Det er Remmen ANS som har levert inn tilbudet om bygge den nye brannstasjonen.
Christian Johan Anker-Rasch er daglig leder i selskapet.

– Prosjektet fra Remmen ANS inneholder tekninger, analyser og gir kommunen en fast pris for nytt nøkkelferdig bygg, skriver Rådmannen og forespeiler politikerne en prislapp på omtrent 135 millioner kroner.

Når kommunen startet jakten på tilbydere av tomt og lokale til brannstasjonen satt de en rekke krav:
– Sentrumsnært.
– Tomteareal 10000 -15000 kvadratmeter.
– Beliggenhet i samsvar med krav til innsatstid gitt i lovverket, og med tilgang til 
sentrale utrykningsakser for Halden kommune.
– Tilstrekkelig vannforsyning. Minst 50 liter / sekund.
– Behov for bygningsmasse 4000 – 5000 kvadratmeter fordelt på garasjer, fellesarealer, 
undervisningsrom, kontorer, spesialverksteder, treningsfasiliteter, forlegningsrom 
m.m.
– Ivaretar behovet for nødvendige utvendige øvingsfasiliteter.
– Utvendig parkeringsplasser for ca 30 personbiler.
– Tilgang til Iddefjorden er ønskelig.

I møtet 25.april må politikerne ta stilling til om Rådmannen skal få fullmakt til å gå i videre forhandlinger med Remmen ANS om ny brannstasjon på Remmen.

 

s

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer