VILHELMS STUGA – nytt besøksmål

Søndag 18. august mellom 12 – 15 innvies et nytt besøksmål i Ekomuseum Gränsland:

VILHELMS STUGA ligger midt i grensegata, mellom grenserøs I og J, mellom Norge og Sverige. Husgrunnen etter stuebygningen ligger på svensk side, uthuset på norsk side! Dette er plassen der Vilhelm Korsgård bodde de siste åra av sitt liv. Vilhelm var av resandeslekt (norsk: tater) og bodde hele sitt liv i de svenske grensetraktene – også på Snarsmon. Huset hadde en grunnflate på 4 x 7 meter – ikke akkurat en herskapsbolig!

Vilhelms stuga: Boplassen ligger i grensegata mellom Sverige og Norge (Tanum og Halden). Stuebygningen lå på svensk side og uthuset på norsk side av grenselinja. Her ser vi grensegata mot grenserøs 1. Foto: Svein Norheim.

Vilhelm Korsgård (1838 – 1928) giftet seg første gang med Anna Stina Petersdotter (1839 – 1868) i 1866. De fikk ett barn – Hilda Karolina, og Anna Stina hadde en sønn fra før, Carl Johan (f. 1864). Vilhelm giftet seg andre gang i 1871 med Anna Britta Kristiansdotter (1838 – 1904). De fikk seks barn: Emma Kristina Charlotta f. 1871, Maria Olivia Nicolina f. 1873, Olaus Alfred f. 1875, Johan Wilhelm f. 1877, Anna Katrina f. 1880 og Oskar Kristian f. 1887.

Vilhelms stuga: Slik så det ut den gangen på 1920-tallet da Vilhelm Korsgård bodde her. Vilhelm står i midten, hans datter Maria Olivia Nicolina Vilhelmsdatter til venstre og Marias mann Lorents Marinius Olsen Bakken (Blandkas) til høyre. Foran: Anders Ødegård. På bildet ser vi i retning mot riksrøs J. Bildet utlånt av Idd og Enningdalen Historielag.

Det fortelles at Vilhelm Korsgård lagde kurver og sopelimer som levebrød, men med kunnskap om reisendefolket generelt kan vi regne med at han også utførte andre typer håndverk og kanskje gjorde vedlikehold på gårder i området. Med en stor familie var å tjene nok til livsoppholdet en daglig utfordring for Vilhelm og Anna Britta.

Reisendefolket lagde bruksting av metaller – ståltråd, plåt (sink), kobber, men også smykker i sølv og gull. Dette var produkter de kunne ta med seg når det vandret rundt på bygdene for å selge varer. Ståltrådarbeider som visper, gryteunderlag, korger, kleskroker og kakepekker. Takrenner i plåt (sink), lysestaker i kobber og messing, likeledes drev de reisende med fortinning av kjeler.

Vilhelms stuga: Husgrunden sett frå nordvest. I forgrunnen ses det vi tolker som et lite kjellerrom. Forhøyningen bak er den nedraste pipa og ildstedet. Foto: Svein Norheim.
Vilhelms stuga. Uthuset lå rett øst for stuebygningen. Her ser vi en del av uthuset inngravd i bakken. Denne husgrunden framkommer med samme form som de vi finner på f.eks. Snarsmon etter resandefolket. Foto: Svein Norheim.

Dette er et samarbeid mellom Ekomuseum Gränsland/Økomuseum Grenseland, Bullarens Hembygdsförening, Idd og Enningdalen Historielag og Tanums kommun.

Frammøte på rasteplassen ved ELGÅFOSSEN, HOLTET I ENNINGDALEN

Samkjøring fram til EJGDE i BULLAREN.

Vi vandrer ca. 3 kilometer hver vei – delvis på skogsbilvei, delvis på skogssti.

Ta på gode sko/støvler – og ta med mat og drikke!

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG TUR!

Spørsmål: kontakt Svein Norheim: e-post: sveinor@halden.neteller på tlf.: +47 47377717

 

 

Kommentarer

kommentarer