Vil styrke UKM med 10 millioner

Ungdommens Kulturmønstring er et godt kjent arrangement i Halden og Østfold. I forslaget til Statsbudsjett er det ikke lagt inn noen økning til tiltaket, mens Arbeiderpartiet ønsker å styrke ordningen med 10 millioner.

UKM-nettverket forteller selv at forslaget fra AP kommer etter god dialog mellom APs kulturpolitikere og nettverket.
– Det er stor enighet om at det trengs en kraftig styrking av lokale stimuleringsmidler, sier Torstein Siegel som er daglig leder i UKM Norge.
– Det er som kjent ikke lagt inn noen økning til UKM fra regjeringen, og heller ikke i de alternative budsjettene til KrF eller Venstre. UKM Norge har imidlertid fått signaler om at det er mye «goodwill» for UKM også i mange av de andre partigruppene. Det bør derfor være mulig å få flertall for en styrking av UKM som del av komiteforhandlingene.

For Østfolds del er det gode nyheter at det kan komme mer midler til ordningen. Haldenseren Espen Holtan er en av dem som jobber med UKM-nettverket her i fylket.
– Østfold har lenge ligget på bunnen av den nasjonale statistikken når det gjelder deltakelse på UKM, og har vist en jevn nedgang fra 871 deltakere i 2011, til 555 i 2015. Det endret seg imidlertid drastisk fra 2015 til 2016 fra 555 til 786 deltakere. Dette skyldes i stor grad mulighetene som har kommet gjennom stimuleringsmidlene som deles ut fra UKM Norge. UKM Norge har delt ut 13 millioner siden 2014, og Østfold har mottatt ca. 630 000,- på til sammen 21 søknader fra hele fylket, forklarer han.
Stimuleringsmidlene har bidratt til å løfte mange gode prosjekter og skapt ny giv hos lokale UKM-arrangører som har mange gode ideer, men jobber med knappe ressurser.
– UKM- nettverket i Østfold er i sterk vekst, og en storstilt nasjonal satsing på lokale stimuleringsmidler vil bidra til ytterligere satsing fra arrangører og kommuner. Det ser naturligvis UKM Østfold svært positivt på.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer