Kan dette bli Nordens Brygge?

Foreningen Norden feirer 100 år i 2019. De ønsker at Halden kommune skal vurdere å gi noen gater eller områder i Halden navn med tema fra Norden eller fra en av byens vennskapskommuner.

Foreningen Norden ble etablert i Sverige, Danmark og Norge for snart 100 år siden. Målet er å fremme kunnskap om de nordiske landene og bygge vennskapsbroer. I Halden ble foreningen stiftet i 1936.
I en henvendelse til kommunen skriver de at det hadde vært hyggelig om Halden kommune så verdien av å markere Foreningen Nordens 100 – årsjubileum ved at det benyttes navn knyttet til våre vennskapskommuner når nye steder i Halden skal navngis. De kommunene det gjelder er Ringsted, Sastamala og Skövde.
– Kanskje vi for eksempel i Strandparken kunne få et område som kunne kalles Nordens Plass eller Nordens Brygge, undrer de.
– Knytter vi dette opp mot Torgny Segerstedts gate, som er oppkalt etter Norgesvennen Torgny Segerstedt i 1946, som en takk for hans innsats for Norge under andre verdenskrig, så vil det danne en fin sammenheng. Ikke så langt unna har vi også Svenskegata som minner oss om den store trafikken av handlende svensker på 1700 og 1800-tallet.

Navnekomiteen i Halden kommune består av representantene Freddy Fagerholt, Inger Olsen og Jens Bakke, samt ansatte fra Geodataseksjonen i kommunen.
– Det er hyggelig med innspill og et godt initiativ. Kanskje det kommer et byggefelt der noen av innspillene kan passe inn, sier Jens Bakke.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer