– Vi vil utrede et tettere samarbeid

Opera Østfold og Det Norske Blåseensemble er to av fylkets profesjonelle kulturelle aktører. Begge holder til i Halden. Nå skal muligheten for et tettere samarbeid mellom dem utredes.
Toppbilde: Kari Agrup, styreleder i DNBE. Foto: DNBE

Halden nyter godt av å ha to tunge aktører på kulturfronten som står for konserter og operaoppsetninger. Men kan de samarbeide tettere og dermed få bedre utbytte av hverandres kunstneriske kompetanse og  samkjøre den daglige driften?
Initiativet til utredningen kommer fra styret i Det Norske Blåseensemble og har denne uken blitt behandlet i Fylkesutvalget i fylkeskommunen.

Hva er bakgrunnen for ønsket om et tettere samarbeid?
– Ettersom vi begge er plassert i Halden og allerede har et samarbeid vil det være en fordel om samarbeidet formaliseres, noe som blant annet bringer forutsigbarhet i planlegging, forklarer styreleder i blåseensemblet, Kari Agrup.
– Et tettere samarbeid kan åpne nye muligheter for både orkesteret og Opera Østfold. Det kan gi nye utfordringer som kan bidra til utvikling og ny giv dersom vi lykkes!

Opera Østfold eies av Østfold Fylkeskommune og Halden kommune. Det Norske Blåseensemble er en ideell stiftelse. Driftstilskuddet til begge er offentlige midler fra Staten, fylkeskommunen og kommunen og fordeles slik at staten dekker 70 % og regionen 30 %, hvorav fylket og Halden kommune dekker 15 % hver.

Det er fylkeskommunen som nå sitter i førersetet for å bidra til utredningen. I torsdagens Fylkesutvalg fikk politikerne presentert en oversikt over hva samarbeidet utgjør nå og hva som skal utredes.
– Det bør gjøres en utredning av saken som omfatter vurdering av potensiale for synergier av kunstnerisk, økonomisk og administrativ art og som ivaretar ansattes og interessenters medvirkning på en god måte, står det i sakspapirene.
– OØ og DNBE har allerede i dag et godt prosjektbasert samarbeid knyttet opp mot de store spektakulære operaoppsetningene på Fredriksten festning, der DNBE deltar som blåsere i operaorkesteret. I tillegg har OØ og DNBE, fram til og med 2017, en samarbeidsavtale om en årlig Østfoldturne med samproduksjonen «Operafest».

Elin Johanne Tveter er Rådsleder i Opera Østfold og hun ser frem til at samarbeidet skal utredes.
– Vi syns det er et spennende forslag som kan bidra til at vi ser flere muligheter. Kan vi gjennom et tettere samarbeid skape mer kultur for pengene så er det veldig bra, sier hun.
Hun forteller at de i første omgang skal se på samarbeidsformer, så får en eventuell sammenslåing diskuteres på sikt.
– Det er mye som må avklares i en slik prosess. Det er ikke en fremmed tanke at vi bør samarbeide mer enn det vi gjør i dag, men vi må ta et steg av gangen.

Utredningen skal legges frem for politisk behandling i løpet av andre halvår i 2017.
Kostnadene til utredningen skal dekkes av Østfold Fylkeskommune og Det Norske Blåseensemble.
Fylkeskommunen har satt en grense på 100 000 kroner når det gjelder bruk av eksterne ressurser til utredningen.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer