Vi vil gjøre en jobb for Halden!

Det lokale demokratiet er viktig. Da formannskapslovene ble vedtatt av Stortinget i 1837, var dette for å styrke det lokale selvstyret. Et selvstyre hvor valgte politikere bestemte fordelingen av goder og byrder innenfor rammen av lokaldemokratiet, og hvor de samme politikerne kunne kastes ved neste valg. Dette er grunnsteinen i demokratiet.

Det er altfor få velgere som faktisk bruker stemmeretten sin. Ved kommunevalget i 2015 var det bare 57,1% av velgerne i Halden som var med å bestemme hvem som skulle styre byen. Målet bør være at dette tallet blir mye høyere i år. For å si det litt høytidlig: Å stemme ved valg er en borgerplikt. Ved å bruke stemmeretten slutter vi oss til at vi vil ha et folkestyre. På valgdagen er alles stemme nøyaktig like mye verd.

Alle partier som stiller til valg, må levere en liste med kandidater som kan sitte i kommunestyret. Halden Arbeiderparti leverte inn sin liste med kandidater til kommunevalget 2019 denne uka. Dette er en flott liste med stor variasjon.

Vi har folk som representerer alle tiår fra 1940 til år 2000.

Vi har 50% menn og kvinner.

Vi har en kvinnelig ordførerkandidat.

Noen har kritisert oss for å ikke ha folk med erfaring på lista. Ja, vi har med nye talenter. Det skulle bare mangle. Vi må alltid passe på å fornye oss. Men det er helt feil at vi ikke også har med mange erfarne folk.

Vi har bred og variert erfaring på lista. En tidligere stortingsrepresentant, en tidligere ordfører, en varaordfører, to statssekretærer, en minister fra Afghanistan. Vi har LO-lederen, tidligere LO-leder, folk fra Fagforbundet, Fellesforbundet og andre forbund. Vi har med både folk som blir skitne på henda på jobb og akademikere. Studenter og pensjonister. Folk fra privat og fra offentlig sektor. Folk som er oppvokst i Norge, og folk som har kommet til byen fra et annet land utenfor Europa. Single, gifte, samboere, fraskilte, småbarnsforeldre, besteforeldre. Variasjonen er stor og mange grupper er representert.

Alle på lista har en ting felles: De ønsker å jobbe for at Halden skal bli en enda bedre by å bo i, og at fellesskapsløsninger og arbeid til alle skal være de viktigste sakene de neste fire årene.

Politikk er spennende og krever mye av de som skal representere velgerne. Arbeiderpartiet skal stå på for folk i Halden. Vi skal jobbe for et godt politisk klima, og for å videreutvikle demokratiet i Halden.

 

Linn Laupsa, ordførerkandidat Halden Arbeiderparti

 

 

Kommentarer

kommentarer