– Vi ønsker et bilfritt Torg

For noen uker siden ble Kulturplanen vedtatt i Halden Kommune. Der kan man lese at politikerne ønsker å utvikle Torget til en kulturarena og markedstorv. 

Per Magnus Finnanger Sandsmark fra Venstre var utvalgsleder når kulturplanen ble vedtatt. Han er fornøyd med å ha satt utviklingen av Torget på dagsorden.
– Byjubileet viste nok en gang at Torget er en god arena for å samle folk og skape nye arrangement. Vi vet også at vi trenger et mer attraktivt sentrum der liv mellom husene er viktigere enn biler mellom husene. De står ofte i kontrast til hverandre, sier han.
Han ønsker at kommunen tar initiativ til at de ressursene som finnes i næringslivet, kulturlivet og byen ellers brukes for å finne ut av hvordan det kan lages en god møteplass på Torget.

Ordfører Thor Edquist er tydelig på hva han ønsker på Torget.
– Vi ønsker at Torget om en stund kan bli bilfritt slik at det kan utvikles som et torg og offentlig møteplass. For å få til det må vi skaffe nok parkeringsplasser i nærheten, forteller han.
Arve Sigmundstad, gruppeleder i Arbeiderpartiet, vil gjerne snakke om utviklingen av hele sentrum sett i lys av utviklingen rundt Torget. Men på spørsmålet om hvordan han ser for seg Torget så svarer han krystallklart.
-Jeg ønsker meg Torget som et torg, ikke som en parkeringsplass.


10348383_10152632761901031_8902577039168216035_n
Når det er arrangementer på Torget stenges det av slik at det ikke er biltrafikk. Her fra 1814-markedet i 2014. 

Einar Skontorp driver Halden Farvehandel og har utsikt utover Torget hver eneste dag. Han er overrasket over at politikerne har vedtatt i kulturplanen hvilken retning Torget skal utvikles i, mens de samtidig ikke klarte å lande noen enighet rundt Sentrumsplanen.
– Vi er avhengig av parkeringsplasser ved butikken hele året. Hvis politikerne er interesserte i å ha en levende by, må man legge til rette for det, sier han.
Skontorp mener det er et perspektiv som er glemt når det snakkes om at Torget skal stenges for biltrafikk og åpnes for uteservering, torghandel og myldreplass.
– Vi er ikke i Italia som har varme store deler av året og folk sitter ute og spiser på restauranter til både lunsj og middag. Det tror jeg vi skal ta innover oss, sukker han.
Han er opptatt av at mange mener mye om Torget og at det helt sikkert er mulig å forene flere ønsker og interesser på et levende torg.
– Bautaen står i dag omringet av biler og får lite oppmerksomhet. Rundt den bør det avsettes litt plass til parkbenker eller lignende. Hvis serveringsstedene ønsker bør de få disponere litt større areal på utsiden av sine lokaler slik at  de kan lage funksjonelle uteserveringer der, foreslår han.

Erlend Eng Kristiansen hos Halden Arkitektkontor mener mye om sentrum og sentrumsutvikling. Han mener det er skandaløst at det ikke er laget og vedtatt en sentrumsplan i Halden, og blir oppgitt over det han kaller  ”tilfeldigheter” i planleggingen.
– Torget er hjertet i byen. I planen står det ingenting om hvordan det skal gjøres, eller hva som skal gjøres.  Jeg mener vi må sette oss sammen i full åpenhet for å se på sentrumsplanen og hva som eventuelt kan og bør gjøres på Torget. Slik det er nå er det altfor mange tilfeldigheter og innfallsmetoder, avslutter Eng Kristiansen.

Kommentarer

kommentarer