Tre nye utstillinger på Østfold kunstsenter

Tre nye utstillinger åpner på Østfold kunstsenter lørdag 7. november. 

Lørdag klokken 15 åpnes tre nye utstillinger på Østfold kunstsenter i Fredrikstad, der vil du kunne se følgende tre kunstnere stille ut:

Laila Kongevold: Himmel og hav (Installasjon)

Aron Irving Li: Betraktninger (Metallskulpturer)

Britt Juul: Små grafiske observasjoner fra et hverdagsliv (Grafikk / Tegning / Collage)

 

Laila Kongevold (f.1970) viser separatutstillingen Himmel og hav.

Laila Kongevold arbeider med installasjoner i ulike materialer og teknikker. Har siden 1997 deltatt på utstillinger i inn–og utland. Hovedsakelig temporære kontemplative installasjoner i utstillingssammenheng og permanente offentlige bestillingsverk. Utgangspunktet for hennes arbeider er ofte en nysgjerrighet for et spesifikt sted eller materiale. Rommet utgjør rammen for prosessarbeid som veksler mellom det intuitive og det planlagte. Det synlige er ofte kombinert med luktopplevelser eller lyd. Installasjonene består av sammenstillinger av objekter laget i forskjellige materialer. Gjerne satt i kombinasjon med funnede gjenstander samlet over tid. Hun ønsker å skape rom for tvil på samfunnsområder der “blind tro” ofte får dominere. Tematisk leter hun ofte etter paradokser i krysningspunktet mellom religion, vitenskap og kunst.

Himmel og Hav av Laila Kongevold.

 

Aron Irving Li (f.1989) viser separatutstillingen Betraktninger.

Aron Irving Li studerer tilvekst – og nedbrytningsprosesser i naturens kretsløp og ønsker å belyse det vakre og det skjøre ved naturen. Han skaper abstraherte vektstrukturer gjennom å sette sammen ulike deler, fra den helt enkle bladformen til mer komplekse konstruksjoner. Ved å utforske møtet mellom natur og det menneskeskapte, mellom det strukturerte og det tilfeldige ønsker Li å reflektere over vår innvirkning på natur og miljø.

I utstillingen «Betraktninger» viser Li en serie nyproduserte metallskulpturer. Arbeidene er laget av kobber og kan fremstå som skjell eller kapsler med utskårne detaljer i tynt metall. Skulpturene bygges opp av mange mindre deler, som blir skåret ut for hånd av kobberplate, for å så loddes sammen til tredimensjonal struktur. En arbeidsprosess som er langsom og krever presisjon og nøye planlegging.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA av Aaron Irving Li.

 

Britt Juul (f. 1964) viser kaféutstillingen Små grafiske observasjoner fra et hverdagsliv.

Britt Juul viser mindre papirarbeider, hovedsakelig grafikk ferdigstilt 2020, særlig da tresnitt, men også litografi, tegning og papircollage. Arbeidene er inspirert av hverdagslige situasjoner, sikkert preget av årets og døgnets forløp, slik kunstneren betrakter det, på sitt noe non-figurative, fargemessige vis, men som merkelig nok har rot i en virkelighet hun fornemmer å ha sett.

Siamesiske satellitter av Britt Juul.

Her finner du Østfold kunstsenter på nett.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer