Tove Worum og Pekka Persson stiller ut på Galleri Rød

Lørdag 15. februar klokken 12 inviterer Halden Kunstforening til åpning av utstillingen Forbindelser på Galleri Rød Herregård. 

Tove Worum og Pekka Persson er to kunstnere som har levd sammen i 37 år, og som nå har begynt å stille ut sammen. Tove Worum jobber med maleri og tekstile utrykk. Pekka Persson tar ofte utgangspunkt i fotografisk billedmateriale, og han arbeider med skulptur, film, foto, maleri og tegning.

-Kunstnerne stiller ut hver for seg men samlet, slik at det oppstår dialog mellom verk, uttrykk og kunstnerskap, forteller utstillingsansvarlig Kristin Søhoel. Forbindelser er et passende ord å beskrive mellomrommet som oppstår. Akkurat som pausene i musikken definerer klang, rytme og form. Til sammen trer det frem nyanser og assosiasjoner som ellers ikke ville vært tilstede. Hvert rom de stiller ut i får sin egen karakter utfra de valg de foretar og hvordan bildene kommuniserer. Kanskje kan tiden sette sine spor, men iblandt er det tidløshet eller individuelle følelser som danner rommet hvor forbindelsene fungerer. Noen bilder passer bedre i et rom enn i et annet.

Tove Worum

Tove Worum  er utdannet på Kunst og Håndverkskolen i København og Kunstakademiet i Oslo. Hun jobber med maleri og tekstile utrykk, og har deltatt på gruppeutstillinger i Norge, Danmark, Russland, Latvia. Hun har hatt separatutstillinger på blant annet Bærum Kunsthall, Galleri LNM, Galleri Heer og Nasjonalgalleriet i Gdansk, Polen. Hun har laget utsmykninger til skoler og er innkjøpt av Jan Groth.

-Jeg er opptatt av tidens kronologi og menneskets plass i den, forteller Tove. Vår forståelse av kollektiv og personlig historie er av betydning, nå da mennesket på ulike vis opplever å få sin histories kontinuitet brutt. Naturen føyer seg inn i denne problemstillingen. Mitt kunstnerskap handler mye om sårbarhet. Det kommer til uttrykk både i valg av materialer og innhold. For meg er det å lage bilder et forsøk på å få tak i den virkeligheten jeg lever i. «Å utforske det meningsfylte i våre felles liv.»

Noen av Toves arbeider gjennomgår en årelang prosess, før de får sitt endelige uttrykk. Mens andre blir malt direkte og ugjenkallelig, og forblir her i dette første strøket.

Pekka Persson; Viser arbeider laget i perioden 2016-2019.

Pekka Persson er utdannet ved Kunsthøygkolen i Oslo i 1989. Han jobber med skulptur, film, foto, maleri og tegning, og har deltatt på Høstutstillingen og separatutstillinger på blant annet Henie Onstad Kunstsenter, Hårdaland Kunstsenter og Lunds Konsthall i Sverige. Pekka Persson har laget en premiert kortfilm på kunstfilmfestival i Tyskland, som ble innkjøpt av blant annet Norsk Kulturråd. Han har hatt utstillinger, kuratering og workshop i Egypt. Siden 2012 har Pekka Persson vært tilknyttet Akershus Kunstsenter og Kunstvisitten, et fylkesbasert kunstprogram innenfor psykisk helse. I 2019 laget Pekka en utsmykking i Nittedal Kulturhus.

-Mine kunstverk har ofte fotografisk billedmateriale i bunn, forteller Pekka. Som i en improvisasjon fjerner jeg meg fra det dokumenterte og fortsetter inn i en form for eterisk tilstand og bildene gjenoppstår i nye konstellasjoner. «Et samlende begrep for min tilnærming til kunsten er det ambivalente uttrykk. I det tvetydige ligger en anerkjennelse av at det gjenkjennelige kan være abstrakt, akkurat som abstraksjon også kan opptre gjenkjennelig.

Pekka Persson om serien «Øyeblikk«:

-Hvert bilde har sin egen identitet. Her eksisterer ikke fortid, heller ikke fremtid. Bildet oppstår kontinuerlig og kan bare tilsynelatende opptre statisk og endelig, uten kronologi eller linearitet. Et sted svever det frie uttrykket og meningsfulle forhåpninger. I neste øyeblikk har noe forsvunnet og annet kommer til syne. Alle referanser og assosiasjoner er tidløse, de befinner seg i et foranderlig kretsløp. Som om minnesfragmenter beveger seg inn i fremtidige øyeblikk.

Utstillingen Forbindelser åpner lørdag 15. februar klokken 12.00 og er åpen til 16.00. Utstillingen er også åpen fra 12-16 søndag 16. februar, lørdag 22. februar og søndag 23. februar.

Kommentarer

kommentarer