Svein Olav Hansen kåserte om Nordens historie

50 medlemmer var møtt opp for å høre historiker Svein Olav Hansen kåsere om Foreningen Nordens historie i 100 år på foreningens medlemsmøte torsdag 17. januar.

Svein Olav er også forfatter av Haldens historie b. 3 som omhandler perioden 1940-2018. Den ble utgitt i november 2018.
I 1994 skrev Svein Olav »Drømmen om Norden». Den norske Foreningen Norden og det nordiske samarbeidet 1919-1994». Nå skriver han et nytt jubileumsskriv i forbindelse med hundreårs jubileet.

Svein Olav ga en interessant innføring i foreningens historie med røtter i Skandinavismen. Ved stiftelsen i 1919 ble de av mange sett på som femtekolonister. Det måtte bli tre nasjonale foreninger, én forening skapte for mye motstand. Sentrale temaer ble kultur, språk og historie. Slagordet «kjennskap gir vennskap» ble lansert. Bibliotekene skulle være godt forsynt med nordisk litteratur på originalspråket. Utveksling innen skole og yrkesliv kom i gang. På 30-tallet opplevde man en medlemsøkning. Lokalforeningene i Halden ble stiftet i 1936.

Medlemsmøte i Foreningen Norden 17. januar. I år fyller foreningen hundre år!

Fra 1945-ca. 1975 opplevde vi Nordismens storhetstid. Vennskapsbyer ble opprettet med utstrakt utveksling særlig på kulturområdet. Så fikk vi en periode hvor interessen sviktet. Men nå har trenden snudd. Nå snakkes det atter igjen fordelaktig om nordisk samarbeid. Vi er inne i en positiv stemningsbølge, men medlemstallet har dessverre ikke økt.

Takk til Svein Olav for en grundig og spennende innføring i historien!

Tekst: Foreningen Norden

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer