Søker kommunen om 1,5 millioner i støtte

Mens debatten om kommunesammenslåing mellom Halden og Aremark fortsatt pågår, har Halden kirkelige fellesråd allerede levert en søknad til kommunen om integreringsmidler. Midlene skal gå til å slå sammen Aremark og Halden kirkelige fellesråd.
Foto: Kirkesøk

I søknaden fra Halden kirkelige fellesråd står det at de søker om integreringsmidler vedrørende en eventuell fremtidig kommunesammenslåing.
– Kommunene har frist til 1.juli med å søke midler til integrering og samkjøring, så vi ville være ute i god tid, forteller Jan Ivar Andreassen som er kirkeverge i Halden kirkelige fellesråd.
Staten har utarbeidet en veileder for hvordan man skal slå sammen fellesråd, og det er den de har tatt utgangspunkt i når de har utarbeidet søknaden om nesten 1,5 millioner i støtte.

Midlene skal blant annet gå til å lønne en prosjektleder i 70 % stilling i 15 måneder, forberede møter med fellesrådene og kommunene, samt møter med ansatte og tillitsvalgte.
– Det er naturlig at vi har en prosjektleder som skal jobbe med dette. Det kommer til å måtte gjøres en del avklaringer angående ansatte, blant annet for å justere antallet kirkeverger, forklarer Andreassen.

6858_42916_4c63fdf8ff
Jan Ivar Andreassen, Kirkeverge
Foto: Kirken

Midlene skal også gå til investeringskostnader innen IKT og arkiv, gjennomgang av eiendomsforhold og leieavtaler, tilstandsanalyser, utgifter til organisasjonsendring/lokalisering, annonsering, informasjonsarbeid, samordning av HMS-arbeid og juridisk bistand.
– Det er mye som skal gjøres når man skal slå sammen to fellesråd, blant annet må vi ha full gjennomgang av alle eierforhold og avtaler. Hvem eier hva, og hvordan skal strukturen på dette være i fremtiden er spørsmål vi må arbeide med, avslutter Andreassen.

Halden kommune behandler ikke søknaden før et eventuelt vedtak om sammenslåing med Aremark kommune er gjort.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer