Sofakonsert til inntekt for kultur-Halden

Folkens! I morgen kveld kan dere innta sofaen og nyte en livekonsert fra Brygga kultursal med et knippe lokale band og artister! Inntektene fra konserten går til et fond som skal komme lokale kulturaktører til gode.

I morgen inviterer samarbeidsgruppa KulturLøft Halden til digital konsert til inntekt for byens kulturaktører. Konserten strømmes fra kultursalen fra klokken 19 og utover, og på scenen finner vi mange av byens musikalske talenter. Konferansierer for kvelden er Espen Holtan og Frank Skovrand!

KulturLøft Halden er resultatet av et nystartet samarbeid mellom Halden Kulturråd, Halden kommune, Nordic Media Lab, Halden Næringsutvikling og arrangementselskapene Den Festen AS og Folk i Halden AS.

Programmet for kvelden:

Kveldens program består av av innslag fra lokale artister og band, samt et innslag fra Veslefrikk teaterverksted.

Husbandet, bestående av Freddy Holm, Roger Moland, Marius Rekstad og Tor Hauge, vil spille med følgende artister:
Daniel Sandvik
Eva Denis
Lone Kreutzer Hagen
Marit Østli Trønnes
Siv Langøy
John Kjellström
Karoline Stenberg Henriksen

Truls Sæther

I tillegg blir disse lokale bandene å se på scenen:

Living Alma
Dieseldyra
Gringo Bandido
Messerschmitt (+ Thomas Eriksen)

Om initiativet fra samarbeidspartnerne:

«Det har vært et ekstraordinært og krevende år for kulturindustrien i Norge. Koronapandemien har ført til at mange konserter og kulturarrangementer har blitt innstilt, og mange har opplevd at livsgrunnlaget har forsvunnet eller blitt betydelig redusert som følge av restriksjoner.

Statlige støtteordninger skal sørge for at kulturen ikke dør ved roten, men dessverre ser vi at en rekke av byens kulturutøvere faller utenom de statlige støtteordningene. Det scenetekniske feltet er for eksempel i dyp krise, som kan ende opp med en rekke konkurser samt at det blir vanskelig å bygge opp industrien når krisen er over. Kjente og mindre kjente kulturutøvere opplever «tørke» både i forhold meningsfulle prosjekter de blir involvert i og mikroøknomien bransjen er avhengig av for å utvikle seg.

For å avhjelpe situasjonen har flere lokale samarbeidspartnere startet prosjektet KulturLøft Halden. Gjennom å arrangere en serie med konserter og arrangementer håper vi å kunne frembringe penger som settes av til et fond. Fondet skal brukes til å arrangere nye arrangement som kommer byens kulturliv til gode. På denne måten håper vi å kunne gi kulturutøverne i byen en scene å stå på og et lite honorar i lomma.

Vi planlegger derfor flere arrangementer, og starter med en stor digital konsert i Brygga Kultursal 13. desember. På grunn av dagens restriksjoner setter vi opp en heldigital konsert uten publikum. Konserten streames og legges ut på Halden Arbeiderblads hjemmeside.

Ved å gjøre dette vil vi alle samme kunne stimulere til økt aktivitet, og videreføre Halden som en kulturby der kulturell aktivitet skal gi innbyggerne gode kulturopplevelser, samtidig som vi ivaretar og skaper trygge arbeidsplasser.»

Konserten blir gjennomført med støtte fra Sparebank1stiftelsen.

Klokka 19 altså dere, i morgen kveld: innta sofaen – ring etter take away og se lokale artister utfolde seg på scenen i kultursalen!

Tegning: Anne-Sofie Heidenberg!

Kommentarer

kommentarer