Skriver 3-års avtale med Tons of Rock

I 2013 inngikk Halden kommune og Tons of Rock en 3-årig intensjonsavtale. Avtalen innebar at kommunen skulle bidra med arrangementsutstyr. Nå har årene gått og Tons of Rock søker 3-årig festivalstøtte.

Det er ingen tvil om at Tons of Rock har blitt en suksess på svært kort tid. Allerede fra første festivaldag har det strømmet på med festivalpublikum og både hoteller og serveringssteder i Halden kunne fortelle om gode festivaldager. Nå ønsker festivalen å jobbe videre med satsingen og har søkt Østfold Fylkeskommune og Halden kommune om 3-årig prosjektstøtte.
Saken ble behandlet i Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur 12.oktober og der sa politikerne ja til søknaden.
– Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur vedtar at Halden kommune støtter søknaden om 3-årig festivalstøtte under forutsetning om at Østfold Fylkeskommune gjør likelydende vedtak i sin behandling av søknaden. Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur ber Rådmannen innarbeide 150 000 kroner i budsjett 2017 og i økonomiplan 2017-2020.

I intensjonsavtalen med Tons of Rock som gjaldt for de tre første årene var det arrangementsutstyr som var kommunens bidrag. I sakspapirene står det at det har hatt en verdi på omtrent 160 000 kroner og utløst fylkeskommunale midler i størrelsesorden 200 000 kroner. Andre arrangører har også hatt behov for utstyr fra kommunen, men fått avslag på dette. Rådmannen skal derfor utarbeide en praksis som sikrer lik behandling av alle.
– Rådmannen er imidlertid av den oppfatning at Halden kommune må ha en helhetlig og lik praksis når det gjelder bidrag som tilrettelegger for arrangementer. Dagens praksis er ikke enhetlig og gir ikke tilstrekkelig likebehandling. Rådmannen vil med bakgrunn i dette utarbeide enhetlige- og likebehandlende retningslinjer for arrangører i Halden kommune som gir forutsigbarhet, står det i papirene.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer