Ytring: Om skole og budsjettarbeid

Halden Arbeiderparti skriver i dag, lørdag 15.10,på sin facebookside at de er bekymret for økonomien til skolen i Halden. Det var de også i fjor. Det var, og er, Høyre også.

Det skrives også at de i fjorårets budsjett foreslo å tilføre skolen 10 millioner ekstra, men at dette ble nedstemt.

Dette er helt kurant å skrive, men det det KAN gi et bilde av er at samarbeidspartiene ikke ønsket å tilføre skole større rammer.

Vi synes det da er på sin plass å nevne at disse 10 millionene skulle tas ved å øke eiendomsskatten. AP slo også fast at driftsnivået i kommunen var for høyt. Allikevel ville man fortsette å øke driftsnivået gjennom økt eiendomsskatt. Dette henger etter vårt syn ikke helt på greip.

Dette var i fjor. Nå har arbeiderpartiet et årsmøtevedtak på at eiendomsskatten ikke skal økes.
De kan derfor vanskelig hente økte inntekter her.

Vi håper allikevel de kan finne inntekter andre steder som kan hentes på en forsvarlig og “stueren” måte.
Vi ser frem til å drøfte alle slike forslag som kommer over bordet i åpne politiske møter og kanaler. Vi mener dette er åpent og ryddig, for da kan innbyggerne også ta del i diskusjonene.

I likhet med alle partier i Halden er Høyre også svært opptatt av skole og påvirket av den siste tids diskusjoner. Dette vil vi selvfølgelig ta med inn i vårt budsjettarbeid hvor vi vil gjøre det vi kan for å gi skole så gode rammer som mulig.

Det må vi selvfølgelig gjøre innenfor en forsvarlig helhet både med tanke på den økonomiske bunnlinjen og hva vi ut fra budsjettet kan fordele på hver sektor i kommunen.

Fredrik Holm (H)

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer