Ytring: Skoledebatt på avveie

Debatten om skole har utartet til en debatt om hva som er politikernes oppgave og hva som er administrasjonens og de skolefaglige ansattes.

Etter kommunestyremøtet i går sitter jeg igjen med en fornemmelse av at opposisjonen vil tilbake til et system hvor politikerne detaljstyrer administrasjonen. Det systemet som var hovedgrunnen til at Halden kom ut i sitt landskjente økonomiske og administrative uføre.

Det kommer ønsker og fordyrende krav, men uten forslag til hvordan det skal betales.

Ole Richard Holm Olsen var ærlig og svarte «hakke peiling» på et par av spørsmålene fra opposisjonen.
For det er svært få politikere som er skolefaglige utdannet. Akkurat som det er svært få politikere som har helsefaglig kunnskap.

Jeg for min del må si at jeg knapt hadde vært på et sykehus da jeg ble ordfører, og som fersk folkevalgt ville jeg også ha måttet svare «hakke peiling» på helsefarlige spørsmål. Noe jeg tildels må gjøre enda.

Nettopp derfor er det viktig å ha en faglig dyktig administrasjon og et skarpt skille mellom politikk og administrasjon.
Vi politikere kan ikke gå inn i enkeltsaker og faglige avgjørelser. Det er det vi har administrasjonen og de fagansatte til.
Men vi skal legge rammene for hvor mye hver sektor kan få av det totale budsjettet og vi setter gjennom måloppnåelse på forskjellige områder krav til rådmannen om hva vi vil forbedre av resultater.

Skolemateriell har vært blant temaene som har vært satt i fokus. Her viser Kostra-rapporteringen at Halden bruker tilnærmet likt som sammenlignbare kommuner. Litt mindre enn snittet i Østfold, og litt mer enn snittet i vår kommunegruppe 13.

Men lærerne står fritt til å bestemme hva slags læremidler de vil benytte. Om de skal bruke bøker eller digitalt læremateriell må være opp til fagpersonalet å avgjøre og ikke vi politikere. Mange av oss har ikke vært på en skole på mange år når vi blir folkevalgte.

Jeg håper vi kan få debatten på rett spor igjen og at vi politikere debatterer det vi kan gjøre noe med:
fordelingen i budsjett og økonomiplan og de overordnede retningslinjene for kommunens drift.

Thor Edquist
Ordfører

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer