Pårørendeskolen Våren 2022

Pårørendeskolen er et samarbeid mellom Halden kommune og Halden demensforening. Pårørendeskolen skal bidra til at deltakerne får informasjon og kunnskap om demens samt hvordan de kan møte praktiske og følelsesmessige utfordringer.

Samtidig får deltakerne mulighet til å møte andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og støtte hverandre. Pårørendeskolen er et tilbud til deg eller dere som har et familiemedlem med mistanke om eller med en demenssykdom. Det er satt av 4 torsdager med enkel servering.

Sted: Bergheim bo og mestringssenter, Grimsrødhøgda 109, 1791 Tistedal

Klokkeslett     12.00-15.00

Kurset koster 250 kr som dekker kursmateriale og enkel servering. Dersom flere fra en familie vil delta, koster det full pris for en i familien og 100 kr for ekstra familiemedlem. Betales ved påmelding til konto nr. 1105 28 38136 eventuelt ved første møte.   

Tema de ulike kursdagene                                                                                      

05.05: De ulike demenssykdommene v/ Iwona Vegstein

12.05: Kommunikasjon og samhandling v/ Kirsti V. Solheim

19.05: Sorgarbeid og hvordan ta vare på meg selv som pårørende? v/ Hilde Finsådal

Rollen som pårørende v/ Tone Jørstad

Presentasjon av Demensforeningen Halden

02.06: Fremtidsfullmakt

             Rettigheter og tjenester for demenssyke v/ Bodil Lorentsen

             Dagtilbud: v/ Anette Woldheim Hansen

Oppsummering av kurset og veien videre.

Påmelding til: gerd-berit@outlook.com  eller   cecilie.billington.hedin@halden.kommune.no

Cecilie Billington Hedin mobil: 93244096, Demenskoordinator Halden og Aremark kommune                                                                                                       
Gerd-Berit Odberg mobil: 91703754, Halden demensforening

 

 

Kommentarer

kommentarer