Haldens geografiske midtpunkt

Tistedalen Friluftslag har åpnet besøkspunktet Halden kommunes geografiske midtpunkt! Åpningen skjedde søndag 24. april. Det er TFLs løypegruppe som har etablert dette punktet, med velvillig bistand fra grunneier og gode medhjelpere.

Samtidig markerte dette avslutningen på løypegruppas tre-fire år lange stiryddingsprosjekt gjennom Ertemarka og Ankerfjella.

Bakgrunn

Idéen til midtpunktet kom fra skogens mann, Erling Fosser. Han hadde en gang stilt seg spørsmålet om hvor dette midtpunktet kunne være og klippet ut et kart over kommunen. Ved å prøve å balansere dette kartet på en spiss, kom han fram til at punktet måtte være et sted i nærheten av Skårefjell. For et års tid siden kom Erling med idéen til Jan-Erik Bjerkeli i løypegruppa og lurte på om det kunne være noe av interesse for oss å følge opp. Og det var det! Dessverre kunne ikke Erling Fosser komme i dag og ta del i gjennomføringen av hans gode idé.

Hyggelig samvær.

Men, Jan-Erik tok kontakt med Nadia Stumberg på Nybøle. Nadia er kartograf i fylkeskommunen, og hun tok oppgaven med å finne det eksakte punktet. Og det viste seg at Erling var ganske nær svaret: Midtpunktet ligger sørvest for Skårefjell, ca. 600 m i luftlinje, eller 1 km å gå langs stiene. Og det ligger rett ved siden av ei stor gravrøys fra bronse- eller jernalder, altså enda en attraksjon ved stedet.

Så tok vi kontakt med grunneier Lars Iver Brække som straks ga sin tillatelse til å merke stedet og la det bli et besøkspunkt. Og da var det bare å gå i gang. Fra Olavsleden sydover i retning Aspedammen, ca. 500 m syd for Skårefjell har vi satt opp et retningsviserskilt og ryddet og merket en sti 200 m vestover og bort til midtpunktet. Og på Skårefjell og i stikrysset for Olavsleden 300 m vest for Skårefjell er det også retningsviserskilt til midtpunktet. (Senere vil det også komme skilt ved parkeringen på Ertemoen.)

Trond Sydskogen avduker tavla.

Samtidig tok vi kontakt med Anders Tandberg, leder for geodataavdelingen i Halden kommune, for å få et godt kartgrunnlag for det skiltet vi tenkte å lage på midtpunktet. Og Bjørn Jensen, TFL-medlem og pensjonert designer, tok oppgaven med å formgi skiltet. Tavla som det er skrudd opp på, ble snekret av løypegruppas Hans Nossen.

Åpningen

40 – 45 personer hadde funnet veien gjennom skogen for å være med på åpningen av Haldens geografiske midtpunkt. Halvparten ble med på fellesturen som TFL arrangerte fra parkeringsplassen på Ertemoen, resten vandret inn på egen hånd, flere fra Aspedammen.

Løypegruppas leder, Morten Skadsem, fortalte om prosjektet og sendte en stor takk til grunneier og alle medhjelpere.

Han fortalte også om gravrøysene, det lille vi vet om dem. Vi vet ikke helt om de er fra bronsealder (1700 – 500 fvt.) eller jernalder (500 fvt. – 500 evt.). Den største og staseligste ligger 30 – 40 m nord for midtpunktet. Den er ikke arkeologisk undersøkt, men er tydelig plyndret av gravrøvere for årtusener siden. Ved siden av røysa er det en liten U-formet steinring. Svein Norheim fra Idd og Enningdalen historielag var også med på åpningen, og han kunne fortelle at dette var en buestilling, eller jaktstille, for fuglejakt. På en knaus ca. 80 m nedenfor midtpunktet er det også rester av to gravrøyser, men de er helt ødelagte, plyndret og utkastet. Men grunnrisset sees tydelig.

Den store gravrøysa. Buestillingen, eller jaktstillet, helt i høyre kant.

Gravrøysene er helt klart reist over personer med stor betydning og høy posisjon i samfunnet de levde i. Vi må se for oss at skogen som nå omgir dem, den gang ikke fantes. Fra knausene de ligger på, er det fritt utsyn utover Iddesletta. Et verdig, opphøyd sted for en grav over en betydningsfull person. Og de som bodde nede på sletta, hadde like fritt utsyn opp til forfedrene som overvåket det som skjedde der oppe fra.

Buestillingen, eller jaktstillet.

Stiryddingsprosjektet

Skadsem poengterte også at åpningen av Haldens geografiske midtpunkt markerte avslutningen på TFLs store prosjekt med å rydde stier, bygge klopper og merke med blåmaling det omfattende stisystemet vi har i Ertemarka og Ankerfjella. Hver planke i kloppene som markatraverne går på, har medlemmene i løypegruppa, med god hjelp av vedlikeholdsgruppa i TFL, båret på skuldrene! Til sammen er det ryddet og merket 150 km med stier. Og alt er finansiert med friluftsmidler fra fylkeskommunen og midler til ulvehemmende tiltak («ulvepenger») fra Halden kommune. Løypegruppas prosjektleder har vært Jan-Erik Bjerkeli som har stått for planlegging, søknadskriving og god gjennomføring!

Hvor er vi? – og hvor skal vi hen? Viktige spørsmål når man ferdes ute. Ryddede stier og tydelig skilting håper fører til at Haldens markatravere føler seg trygge når de tar seg fram i skogen!

Morten Skadsem orienterer om prosjektet. I bakgrunnen den store gravrøysa.

Og så var det avduking.

TFLs leder, Trond Sydskogen, foretok avdukingen av skiltet som var satt opp. Skiltet har kart over kommunen med koordinatene for midtpunktet, kortfattet geografisk informasjon om Halden og en kort omtale av gravrøysene. (Buestillingen er dessverre ikke kommet med her.)

Sydskogen håpet at dette ville bli et naturlig og attraktivt besøkspunkt for Haldens innbyggere og sendte en stor takk til løypegruppa og alle som hadde bidratt til dette prosjektet og stiryddingen. Nå kan resultatet av arbeidet trygt overlates til Haldens innbyggere til glede og nytte.

Også kommunens politiske ledelse var representert ved Johan Johansen (MDG) som overbrakte en stor takk fra ordføreren, som var forhindret fra å komme, og fra hele Halden for arbeidet som TFL har lagt ned for at folk skal finne fram og føle seg trygge i skogen.

Og etterpå serverte TFL kaffe og kringle!

Johan Johansen hilser fra kommunen.

Alle foto: Jan Stokke.

Tekst: Morten Skadsem.

Kommentarer

kommentarer