Ønsker Landbruksdirektoratet til Østfold

Østfold er best egnet for ny lokalisering av Landbruksdirektoratet, mener fylkesordfører Ole Haabeth, som stiller seg fullt og helt bak Mysen/Eidsbergs kandidatur.

Regjeringen har ambisjoner om at nye og omlokaliserte statlige virksomheter i hovedsak skal lokaliseres utenfor Oslo.

Beliggenhet, kompetanse og økonomi

– Beliggenheten, tilgangen på kompetanse, samt god økonomi taler sterkt til Mysen/Eidsbergs fordel, mener fylkesordfører Ole Haabeth.

Han har, på vegne av Østfold fylkeskommune, sendt et brev til landbruksminister Jon Georg Dale hvor det gis full støtte til Mysen/Eidsbergs kandidatur.

Også partnerskapet Næringsriket Østfold heier på kommunene i Indre Østfold kommer det fram i brevet.

Blant annet vises det til at Østfold er et av landets største jordbruksfylker. Den nye forestående storkommunen bestående av Askim , Eidsberg, Spydeberg og Hobøl vil bli en av landets ledende landbrukskommuner med om lag 500 kvadratkilometer med dyrket mark og skog.

Viktig nærhet til Ås

I brevet argumenteres det også for at nærheten til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås til sammen gjør at man får landets fremste landbruksfaglige miljø.

– Vi forventer at Landbruks- og matdepartementet tar med våre innspill i vurderingen som blir gjort i det videre arbeidet, heter det videre i brevet.

Pressemelding fra Østfold fylkeskommune. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer