Dyrepoliti i Østfold

Regjeringa gjer framlegg om å løyve 3 millionar kroner ekstra over budsjetta til Landbruks- og matdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet til å etablere dyrepoliti i Østfold.

– Dyr i Noreg skal ha det godt. Overgrep mot dyr uroar mange. Dette er noko vi tek på største alvor. Med dette tiltaket styrker vi dyrevelferden, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Dyrepolitiprosjektet er eit samarbeid mellom politiet og Mattilsynet. Målet er å utvikle betre system og rutinar for behandling av dyrekrimsaker, slik at alvorleg kriminalitet mot dyr fører til straffesak og domfelling.

Det er tidlegare etablert dyrepolitiprosjekt i Trøndelag og Rogaland.

Pressemelding fra Regjeringen. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer